Individstöd

För dig som har psykisk ohälsa och bor i egen bostad finns möjlighet att ansöka om individstöd.

Individstödjarnas uppdrag utgår från dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Man arbetar rehabiliterande för att du ska vara delaktig och få inflytande över din dag.

Förslag på insatser

Bryta social isolering, som kan innebära promenader, sällskap vid inköp, bussträning, med mera.

Struktur och planering för att underlätta din vardag i olika situationer, till exempel planera inköp och schema för veckan.

Praktiskt stöd till ökad självständighet, till exempel vid kontakter med myndigheter och andra instanser.

Hur ansöker du om individstöd?

Kontakta handläggarna inom socialtjänsten. Se under Kontakt längst ner på sidan.

När du har blivit beviljad individstöd kommer du att bli kontaktad av någon ur personalen. Ni avtalar då en tid för att träffas. Antalet personer som du kommer att ha kontakt med avgörs utifrån insatserna.

Vad kostar det?

Insatsen kostar ingenting.

Kontakt

Vuxenstöd med inriktning psykisk ohälsa För att komma i kontakt med en handläggare ring kommunens växel

060-19 26 60

Öppettider

Telefontider: måndagar, onsdagar och fredagar, 13.00 - 14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.