Individstöd

För dig som har psykisk ohälsa och bor i egen bostad finns möjlighet att ansöka om individstöd.

Individstödjarnas uppdrag utgår från dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Man arbetar rehabiliterande för att du ska vara delaktig och få inflytande över din dag.

Förslag på insatser

Bryta social isolering, som kan innebära promenader, sällskap vid inköp, bussträning, med mera.

Struktur och planering för att underlätta din vardag i olika situationer, till exempel planera inköp och schema för veckan.

Praktiskt stöd till ökad självständighet, till exempel vid kontakter med myndigheter och andra instanser.

När du har blivit beviljad individstöd kommer du att bli kontaktad av någon ur personalen. Ni avtalar då en tid för att träffas. Antalet personer som du kommer att ha kontakt med avgörs utifrån insatserna.

Ansökan om insatser vid psykisk ohälsa, blankett

Kontakt

Mottagning för psykisk ohälsa

060-19 26 60

Öppettider

Måndag, onsdag och fredag 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.