Boendestöd

För dig som har psykisk ohälsa och bor i egen bostad finns möjlighet att ansöka om boendestöd.

Boendestödjarnas uppdrag utgår från dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Man arbetar rehabiliterande för att du ska vara delaktig och få inflytande över din dag.

Förslag på insatser

Bryta social isolering, som kan innebära promenader, sällskap vid inköp, bussträning, med mera.

Struktur/planering för att underlätta din vardag i olika situationer, t ex planera inköp och schema för veckan.

Praktiskt stöd till ökad självständighet, t ex vid kontakter med myndigheter och andra instanser.

Hur ansöker du om boendestöd?

Kontakta handläggarna inom socialtjänsten. Se under Kontakt i högerspalten.

När du har blivit beviljad boendestöd kommer du att bli kontaktad av någon ur personalen. Ni avtalar då en tid för att träffas. Antalet personer som du kommer att ha kontakt med avgörs utifrån insatserna.

Vad kostar det?

Insatsen är avgiftsbelagd och räknas ut efter din inkomst.

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta

060-19 25 50

Norrmalmsgatan 4

Öppettider

Telefontider: vardagar 08.30-12.00, onsdagar stängt

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.