Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning som kräver att din bostad anpassas för att du ska klara av att bo själv, kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag ärendets gång

Foto: Boverket

Beskrivning av rollerna i ett ärende om bostadsanpassningsbidrag,[/caption]

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidrag på Boverkets hemsida.

Så här söker du bostadsanpassningsbidrag:

Fyll i blanketten Ansökan om bidrag för bostadsanpassning och skicka in den till kommunen tillsammans med:

  • intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till handikappet (Vid mindre omfattande åtgärder, exempelvis borttagning av trösklar, kan du befrias från krav på intyg. Vid mer omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med åtgärdsprogram som beskriver vilka åtgärder som föreslås.)
  • kopia av anbud/offert eller kostnadsberäkning
  • plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten
  • ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om planlösning
  • intyg från fastighetsägaren att du får anpassa bostaden och att du inte är skyldig att återställa den i ursprungligt skick.

Du ansvarar för de anpassningsåtgärder som installerats

Tänk på att det du får av kommunen är ett bidrag, du äger de åtgärder som installerats i din bostad och ansvarar för att underhålla dessa.

Vem kan få bidrag?

Du som äger en bostad för permanent bruk eller som har hyreslägenhet eller bostadsrätt kan få bidrag till att anpassa din bostad. Om du hyr i andra hand så kan du få bidrag beroende på hur lång tid du ska hyra.

Vad får jag bidrag till?

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menar vi sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Du kan också få bidrag till åtgärder som hör samman med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad gäller om jag flyttar?

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en bostad som inte kräver anpassningsåtgärder. Endast i undantagsfall lämnas bidrag vid köp eller byte av bostad. Du som bygger nytt måste själv se till att den möter dina nuvarande och framtida behov. Om du ska flytta så kontakta gärna oss så kan vi ge dig tips om vad du ska tänka på innan du byter bostad.

Kontakt

Birgitta Selin Handläggare, bostadsanpassning

060-19 12 63

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: 9.30 – 11.00

Henrik Lundgren Handläggare, bostadsanpassning

060-19 13 15

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: 09.30-11.00

Monika Wounder Handläggare, bostadsanpassning

060-19 22 37

Stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: 09.30-11.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.