Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans, kan ha rätt till hjälp att hitta en daglig sysselsättning som passar dig.

Daglig verksamhet – LSS

Du som har en utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd) kan få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet ska ge dig stimulans utveckling och gemenskap.

Läs mer: LSS, stöd och service

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa.

När du har fått ett beslut om att du ska få daglig sysselsättning, kommer du att få träffa oss på Arbetsorienteringen. Handläggaren som fattat beslutet informerar oss så att vi kan ta kontakt med dig och bestämma en tid för vårt första möte.

Vår uppgift är att tillsammans med dig komma fram till vilken typ av verksamhet som skulle passa bäst för just dina behov och intressen.

Om vi tillsammans kommer fram till att du skulle trivas bäst i en gruppverksamhet så kommer du att tas emot av Stöd och omsorgs handledare i en passande grupp. Läs mer om gruppverksamhet.

Om vi tillsammans bedömer att du skulle utvecklas mest av att arbeta mera självständigt på till exempel ett företag med vägledning av en kontaktperson på företaget, så blir nästa steg att träffa Praktikcentrum.

Informationsblad om enheten för arbetsorientering

Vi arbetar på Arbetsorienteringen:

Annette Bäckström, insatskoordinator
060-19 27 65
073-275 48 22

Pernilla Lodin, insatskoordinator
060-19 25 37
070-188 78 85

Arbetsorienteringen
Trädgårdsgatan 7
852 31 Sundsvall

Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00

Arbetar med individuella praktikplatser.

Till dig inför praktikplats

På praktikcentrum får du kontakt med en arbetscoach. Tillsammans med coachen kommer ni fram till vilka praktikområden som intresserar dig. Du får göra studiebesök på olika arbetsplatser innan en lämplig praktikplats utses.

För att arbeta på en individuell praktikplats ska du kunna:

 • hålla dina arbetstider
 • meddela praktikplatsen när du är sjuk eller behöver vara ledig
 • kontakta din arbetscoach om du är sjuk mer än en vecka
 • vara självständig och klara de arbetsuppgifter du får
 • följa arbetsplatsens regler och ta hänsyn till dina arbetskamrater

När du har fått en praktikplats

 • Du får bekanta dig med arbetsplatsen och lära dig arbetsuppgifterna.
 • Arbetscoachen besöker dig på arbetsplatsen så ofta som du, arbetsplatsen och coachen har kommit överens om.
 • När du har frågor kan du alltid ringa till din arbetscoach.
 • Arbetscoachen tillsammans med arbetsplatsen hjälper till att anpassa dina arbetsuppgifter så att de passar dig.
 • Arbetscoachen hjälper dig också med andra kontakter, till exempel med landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vi behöver praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

För att ge fler människor med funktionsnedsättning möjlighet att komma ut i arbetslivet behöver vi din hjälp. Din arbetsplats betalar ingen ersättning, lön eller försäkringar, men ger en person med funktionsnedsättning en meningsfull praktikplats. För många innebär en arbetsuppgift eller ett uppdrag fantastiska möjligheter att växa och utvecklas.

De flesta kan utföra arbetsuppgiften på egen hand men framförallt från början så behövs en person från er som vägleder och instruerar. Därför är det bra om ni utser en person som blir en vägledare redan innan personen kommer.

En arbetscoach från kommunen ger råd och information till arbetsplatsens vägledare om hur arbetet lämpligen kan organiseras för att fungera bra för båda parter. När frågor och funderingar dyker upp så ska arbetscoachen vara ett stöd för såväl arbetsplats som praktikant. Arbetscoachen gör regelbundna besök på arbetsplatsen. Coachen kan också ge information och utbildning på arbetsplatsen om olika funktionshinder och vanliga konsekvenser.

Arbetets upplägg är flexibelt. Antal timmar och dagar per vecka kan variera utifrån personens och arbetsplatsens behov och förutsättningar. Det är något som vi kommer överens om. Praktikens längd beror på hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter de två första veckorna gör vi en uppföljning av hur det fungerar. Därefter gör vi uppföljningar vid behov.

Meningsfull sysselsättning

En av kommunens uppgifter är att erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer som har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om sysselsättning via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen).

Vad är en funktionsnedsättning?

”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Med funktionsnedsättning avses förlust eller begränsning av möjligheterna för en person att delta i samhällslivet på samma sätt som andra.

En funktionsnedsättning är inte en egenskap hos en individ utan beskriver förhållandet mellan individen och omgivningen”.

Kontakt

Praktikcentrum
Trädgårdsgatan 7
852 31 Sundsvall
Telefon: 060-19 10 00

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans, kan ha rätt att hitta en sysselsättning som passar dig. I Sundsvalls kommun finns olika verksamheter som stöttar personer med funktionsnedsättning att hitta en lämplig sysselsättning.

Inom socialtjänsten finns;

Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) vilket gäller dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning

Att ha en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Det innebär att ingå i en gemenskap och få en meningsfull tillvaro. Du kan ha en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Då kan du behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och möjligheter. Det kan man få genom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten utformas efter varje persons behov och önske­mål.

Vem kan få daglig verksamhet eller sysselsättning?

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är för dig som är i yrkesverksam ålder. Det betyder att du ska vara mellan 18-65 år. Du kan inte få daglig verksamhet eller sysselsättning om du studerar på heltid eller om du har ett arbete. Du måste göra en ansökan om att få insatsen.

Du som har en utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd), eller en hjärnskada som du fått i vuxen ålder kan få daglig verksamhet enligt LSS.
Daglig verksamhet ska ge dig stimulans utveckling och gemenskap. Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få sysselsättning enligt SoL. Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning
Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa
Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning
Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa

Ansöka

Du ansöker om daglig verksamhet eller sysselsättning hos en biståndshandläggare vid Sundsvalls kommuns socialtjänst. Du kan antingen skicka in en ansökan eller ringa och fråga efter en handläggare på telefon 19 10 00, kommunens växel.

Vad erbjuds i Sundsvalls kommun

Personer med funktionsnedsättningar har olika behov. Därför finns det många olika verksamheter. I Sundsvall kan vi erbjuda aktiviteter i grupp eller individuella platser.

Vad som är bäst för varje person beror på personens egna önskemål och behov av stöd. De verksamheter som finns ska byggas på önskemål från de som redan har daglig verksamhet och sysselsättning idag.

Vad är du intresserad av?

Intresseområden

 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Hotell, restaurang, bageri, butik och service
 • Hantverk och produktion
 • Aktivitet och upplevelse

Större och mindre gruppverksamheter

Det finns större och mindre grupper. Både uppgifterna och stödet varierar.  Vissa personer kan arbeta mer eller mindre självständigt. Andra personer behöver instruktioner flera gånger varje dag. Vissa grupper har en produktions-inriktning vilket innebär att du måste klara av vissa saker som t.ex. att passa tider. Du ska kunna få stöd från personal men det du behöver. Gruppverksamhet passar dig som vill ha och behöver stimulans, upplevelser och social samvaro.

Arbetsinriktade och produktionsinriktade grupper

Dessa grupper passar dig som vill jobba med arbetsinriktade uppgifter. Här får du tillverka saker eller sälja tjänster.

Individuell placering

Du kan få en individuell placering i till exempel kommunen, på ett företag eller i en förening. Du får en arbetscoach som kontaktpersonal som besöker dig på arbetsplatsen för att ge stöd. Du får också en handledare på arbetsplatsen.
Om du har en individuell placering ska du kunna utföra anpassade arbets­uppgifter så självständigt som möjligt.

Hur går det till?

När du fått ett beslut från en handläggare får du träffa en koordinator eller en arbetscoach som utifrån det intresse du har kan berätta om vilka verksamheter som finns och vad man får göra där. Tillsammans med koordinatorn / arbetscoachen planerar du för en start.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.