Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans, kan ha rätt till hjälp att hitta en daglig sysselsättning som passar dig.

Dagliga verksamheter stänger på grund av coronaviruset Covid-19

Från och med 2 april stänger vi våra dagliga verksamheter för LSS och socialpsykiatri. Det gör vi för att skydda personer och medarbetare från smittspridning av coronaviruset Covid-19. Beslutet gäller tillsvidare. Du kan läsa mer om vilka aktivitetscenter och företagsgrupper som påverkas nedan.

Verksamheter som stängs

Aktivitetscenter

Balders AC
Grönborgs AC
Stuvaren AC
Linköpingsvägens AC
Majsvägens AC
Aspens AC
Station 8 AC
Trädgårdsgatan 3 AC
Miljökompaniet AC
Fillan  AC

 

Företagsgrupper

Biltvätten
Biltema
Café 34
Hamnen 7
Lindgårdens café
Ö Långgatan 37/Brukshundsklubben
Administrativa enheten
Allegårdens café
Bergsåkers Travbana
Bredsandsgruppen
Färsta
Kajplats 15
Maitraiders
Västra Station
Poliscafé
Servicegruppen

Dagverksamhet

Trampolinen
Röda huset

 

Finns det någon form av aktivitet för personer med särskilda behov?

Vi erbjuder och meddelar alternativa lösningar för de personer som är i behov av det. Om du har frågor som rör en anhörig kan du kontakta oss.

Hur bedömer ni vem som har särskilda behov?

Vi utgår från varje individs särskilda behov i våra bedömningar. Utifrån rådande läge behöver vi finna andra lösningar som är möjliga att genomföra. Om du har frågor om en anhörig kan du höra av dig till oss. Varje enskild individ och anhörig får också information om hur saker och ting förändras.

Varför kan de inte fortsätta vara öppna?

Coronaviruset Covid-19 överförs genom nära kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. När flera personer träffas ökar smittorisken. De allra flesta blir lindrigt sjuka och vissa får inga symtom alls, men en del blir allvarligt sjuka med andningssvårigheter och lunginflammation och måste vårdas på sjukhus. För att inte riskera detta eller att överbelasta vården måste vi alla hjälpas åt för att inte sprida smitta. Det innebär att vi nu tillfälligt stänger de dagliga verksamheterna.

Hur ska vi som inte har möjlighet att hjälpa anhöriga bära oss åt?

Kontakta oss om det finns frågor som rör en anhörig till dig som har behov av tillsyn.

Kontaktuppgifter

Aktivitetscenter
Jonas Öhlund: 073-270 26 56
Jennie Högbom: 060-19 25 83

Företagsgrupper
Håkan Norberg: 060-19 10 91

Daglig verksamhet – LSS

Du som har en utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd) kan få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet ska ge dig stimulans utveckling och gemenskap.

Läs mer: LSS, stöd och service

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa.

När du har fått ett beslut om att du ska få daglig sysselsättning, kommer du att få träffa oss på Arbetsorienteringen. Handläggaren som fattat beslutet informerar oss så att vi kan ta kontakt med dig och bestämma en tid för vårt första möte.

Vår uppgift är att tillsammans med dig komma fram till vilken typ av verksamhet som skulle passa bäst för just dina behov och intressen.

Om vi tillsammans kommer fram till att du skulle trivas bäst i en gruppverksamhet så kommer du att tas emot av Stöd och omsorgs handledare i en passande grupp. Läs mer om gruppverksamhet.

Om vi tillsammans bedömer att du skulle utvecklas mest av att arbeta mera självständigt på till exempel ett företag med vägledning av en kontaktperson på företaget, så blir nästa steg att träffa Praktikcentrum.

Informationsblad om enheten för arbetsorientering

Vi arbetar på Arbetsorienteringen:

Annette Bäckström, insatskoordinator
Telefon: 060-19 27 65
Mobil: 073-275 48 22
E-post: anette.backstrom@sundsvall.se

Pernilla Lodin, insatskoordinator
Telefon: 060-19 25 37
Mobil: 070-188 78 85
E-post: pernilla.lodin@sundsvall.se

Lena Bergström, insatskoordinator
Telefon: 060-19 22 39
Mobil: 073-275 28 53
E-post: lena.bergstrom@sundsvall.se

Arbetsorienteringen
Trädgårdsgatan 7
852 31 Sundsvall

Sundsvalls kommun
Telefon växel: 060-19 10 00

Vi arbetar med personer inom daglig sysselsättning på individuella platser.

Till dig inför en individuell plats

På Praktikcentrum får du kontakt med en arbetscoach. Tillsammans med arbetscoachen kommer ni fram till vilka områden som intresserar dig. Du kan få göra studiebesök på olika arbetsplatser innan en plats hittas för just dina behov och intressen.

För att vara på en individuell plats ska du kunna:

 • Hålla din överenskomna tid.
 • Meddela frånvaro.
 • Vara självständig och klara de uppgifter du får.
 • Följa arbetsplatsens regler och visa hänsyn till övrig personal.

När du har fått en plats

 • Du får bekanta dig med platsen och lära dig uppgifterna.
 • Arbetscoachen besöker dig på platsen så ofta som du, handledaren och arbetscoachen har kommit överens om.
 • Om du har frågor gällande din sysselsättning kan du kontakta din arbetscoach.
 • Arbetscoachen kan tillsammans med arbetsplatsen hjälpa till att anpassa dina uppgifter så att de passar dig.
 • Arbetscoachen kan vid behov förmedla kontakt med exempelvis Regionen, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Till dig som är arbetsgivare

En av kommunens uppgifter är att erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer som har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om sysselsättning via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen). Att få komma ut på en arbetsplats innebär ofta fantastiska möjligheter att växa och utvecklas.

Vi behöver individuella platser för personer som har beviljats daglig sysselsättning. Er arbetsplats kan bidra med meningsfulla uppgifter, möjlighet till utveckling och ett socialt sammanhang. Vi söker anpassade uppgifter som kan utföras så självständigt som möjligt, men våra personer kan såklart vara i behov av visst stöd. Uppgifter och tider anpassas utifrån personen och platsen.

Personer med daglig sysselsättning är försäkrade via Sundsvalls kommuns olycksfallsförsäkring. Arbetsplatsen varken betalar eller erhåller ersättning. På arbetsplatsen utses en eller flera handledare som också är länken mellan arbetsplatsen och Praktikcentrum. Arbetscoachen från Praktikcentrum gör kontinuerliga besök och finns med som ett stöd.

Kontakt
Sundsvalls kommun
Praktikcentrum
Trädgårdsgatan 7
851 85 Sundsvall
Telefon växel: 060-19 10 00

Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans, kan ha rätt att hitta en sysselsättning som passar dig. I Sundsvalls kommun finns olika verksamheter som stöttar personer med funktionsnedsättning att hitta en lämplig sysselsättning.

Du har rätt till daglig sysselsättning enligt lag

Daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Sysselsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) vilket gäller dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning

Att ha en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Det innebär att ingå i en gemenskap och få en meningsfull tillvaro. Du kan ha en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Då kan du behöva en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och möjligheter. Det kan man få genom daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten utformas efter varje persons behov och önske­mål.

Vem kan få daglig verksamhet eller sysselsättning?

Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL är för dig som är i yrkesverksam ålder. Det betyder att du ska vara mellan 18-65 år. Du kan inte få daglig verksamhet eller sysselsättning om du studerar på heltid eller om du har ett arbete. Du måste göra en ansökan om att få insatsen.

Du som har en utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd), eller en hjärnskada som du fått i vuxen ålder kan få daglig verksamhet enligt LSS.
Daglig verksamhet ska ge dig stimulans utveckling och gemenskap. Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få sysselsättning enligt SoL. Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning
Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa
Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning
Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa

Ansöka

Du ansöker om daglig verksamhet eller sysselsättning hos en biståndshandläggare vid Sundsvalls kommuns socialtjänst. Du kan antingen skicka in en ansökan eller ringa och fråga efter en handläggare på telefon 19 10 00, kommunens växel.

Vad erbjuds i Sundsvalls kommun

Personer med funktionsnedsättningar har olika behov. Därför finns det många olika verksamheter. I Sundsvall kan vi erbjuda aktiviteter i grupp eller individuella platser.

Vad som är bäst för varje person beror på personens egna önskemål och behov av stöd. De verksamheter som finns ska byggas på önskemål från de som redan har daglig verksamhet och sysselsättning idag.

Vad är du intresserad av?

Intresseområden

 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Hotell, restaurang, bageri, butik och service
 • Hantverk och produktion
 • Aktivitet och upplevelse

Större och mindre gruppverksamheter

Det finns större och mindre grupper. Både uppgifterna och stödet varierar.  Vissa personer kan arbeta mer eller mindre självständigt. Andra personer behöver instruktioner flera gånger varje dag. Vissa grupper har en produktions-inriktning vilket innebär att du måste klara av vissa saker som t.ex. att passa tider. Du ska kunna få stöd från personal men det du behöver. Gruppverksamhet passar dig som vill ha och behöver stimulans, upplevelser och social samvaro.

Arbetsinriktade och produktionsinriktade grupper

Dessa grupper passar dig som vill jobba med arbetsinriktade uppgifter. Här får du tillverka saker eller sälja tjänster.

Individuell placering

Du kan få en individuell placering i till exempel kommunen, på ett företag eller i en förening. Du får en arbetscoach som kontaktpersonal som besöker dig på arbetsplatsen för att ge stöd. Du får också en handledare på arbetsplatsen.
Om du har en individuell placering ska du kunna utföra anpassade arbets­uppgifter så självständigt som möjligt.

Hur går det till?

När du fått ett beslut från en handläggare får du träffa en koordinator eller en arbetscoach som utifrån det intresse du har kan berätta om vilka verksamheter som finns och vad man får göra där. Tillsammans med koordinatorn / arbetscoachen planerar du för en start.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.