Daglig verksamhet och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte är anställd någonstans, kan ha rätt till hjälp att hitta en daglig sysselsättning som passar dig.

Daglig verksamhet – LSS

Du som har en utvecklingsstörning, autism (eller autismliknande tillstånd) kan få daglig verksamhet.

Daglig verksamhet ska ge dig stimulans utveckling och gemenskap.

Läs mer: LSS, stöd och service

Dagverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har vissa psykiska funktionsnedsättningar kan få dagverksamhet. Dagverksamheten är rehabiliterande och livskvalitetshöjande för dig som har psykisk ohälsa.

När du har fått ett beslut om att du ska få daglig sysselsättning, kommer du att få träffa oss på Arbetsorienteringen. Handläggaren som fattat beslutet informerar oss så att vi kan ta kontakt med dig och bestämma en tid för vårt första möte.

Vår uppgift är att tillsammans med dig komma fram till vilken typ av verksamhet som skulle passa bäst för just dina behov och intressen.

Om vi tillsammans kommer fram till att du skulle trivas bäst i en gruppverksamhet så kommer du att tas emot av Stöd och omsorgs handledare i en passande grupp. Läs mer om gruppverksamhet.

Om vi tillsammans bedömer att du skulle utvecklas mest av att arbeta mera självständigt på till exempel ett företag med vägledning av en kontaktperson på företaget, så blir nästa steg att träffa Praktikcentrum.

Informationsblad om enheten för arbetsorientering

Vi arbetar på Arbetsorienteringen:

Anna Windstam, koordinator
060-19 27 73
070-191 24 57

Erica Lindholm, koordinator
060-19 27 54
070-191 62 44

Annette Bäckström, koordinator
060-19 27 65
073-275 48 22

Maria Andersson, koordinator
060-19 27 52
072-142 97 18

Adress: Enheten för Arbetsorientering, Kommunhuset. Den 28 december 2016 flyttar vi till Tivolivägen 11.
Telefon: 060-19 10 00 växel

Arbetar med individuella praktikplatser.

Till dig inför praktikplats

På praktikcentrum får du kontakt med en arbetscoach. Tillsammans med coachen kommer ni fram till vilka praktikområden som intresserar dig. Du får göra studiebesök på olika arbetsplatser innan en lämplig praktikplats utses.

För att arbeta på en individuell praktikplats ska du kunna:

 • hålla dina arbetstider
 • meddela praktikplatsen när du är sjuk eller behöver vara ledig
 • kontakta din arbetscoach om du är sjuk mer än en vecka
 • vara självständig och klara de arbetsuppgifter du får
 • följa arbetsplatsens regler och ta hänsyn till dina arbetskamrater

När du har fått en praktikplats

 • Du får bekanta dig med arbetsplatsen och lära dig arbetsuppgifterna.
 • Arbetscoachen besöker dig på arbetsplatsen så ofta som du, arbetsplatsen och coachen har kommit överens om.
 • När du har frågor kan du alltid ringa till din arbetscoach.
 • Arbetscoachen tillsammans med arbetsplatsen hjälper till att anpassa dina arbetsuppgifter så att de passar dig.
 • Arbetscoachen hjälper dig också med andra kontakter, till exempel med landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Vi behöver praktikplatser för personer med funktionsnedsättning.

För att ge fler människor med funktionsnedsättning möjlighet att komma ut i arbetslivet behöver vi din hjälp. Din arbetsplats betalar ingen ersättning, lön eller försäkringar, men ger en person med funktionsnedsättning en meningsfull praktikplats. För många innebär en arbetsuppgift eller ett uppdrag fantastiska möjligheter att växa och utvecklas.

De flesta kan utföra arbetsuppgiften på egen hand men framförallt från början så behövs en person från er som vägleder och instruerar. Därför är det bra om ni utser en person som blir en vägledare redan innan personen kommer.

En arbetscoach från kommunen ger råd och information till arbetsplatsens vägledare om hur arbetet lämpligen kan organiseras för att fungera bra för båda parter. När frågor och funderingar dyker upp så ska arbetscoachen vara ett stöd för såväl arbetsplats som praktikant. Arbetscoachen gör regelbundna besök på arbetsplatsen. Coachen kan också ge information och utbildning på arbetsplatsen om olika funktionshinder och vanliga konsekvenser.

Arbetets upplägg är flexibelt. Antal timmar och dagar per vecka kan variera utifrån personens och arbetsplatsens behov och förutsättningar. Det är något som vi kommer överens om. Praktikens längd beror på hur det fungerar på arbetsplatsen. Efter de två första veckorna gör vi en uppföljning av hur det fungerar. Därefter gör vi uppföljningar vid behov.

Meningsfull sysselsättning

En av kommunens uppgifter är att erbjuda en meningsfull sysselsättning till personer som har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning kan ansöka om sysselsättning via LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (Socialtjänstlagen).

Vad är en funktionsnedsättning?

”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Med funktionsnedsättning avses förlust eller begränsning av möjligheterna för en person att delta i samhällslivet på samma sätt som andra.

En funktionsnedsättning är inte en egenskap hos en individ utan beskriver förhållandet mellan individen och omgivningen”.

Kontakt

Praktikcentrum
Tivolivägen 11 Sundsvall
Telefon: 060-19 97 85

I Sundsvall finns en rad verksamheter med olika inriktning. En presentation av varje verksamhet hittar du nedan, samt information om hur du ansöker.

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Rådhusgatan 34.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen  som en tidningsredaktion och är ofta ute och gör reportage till vår tidning, Blaskan. Vi gör också visitkort på beställning

Adress: Rådshusgatan 34, 852 32 Sundsvall
Telefon 060-19 10 90

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Allégårdens servicehus på Bergsgatan 43.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering/schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med att driva caféverksamhet för de boende på Allégården genom att baka och servera fika, smörgåsar och sallad. Vi tar även emot större beställningar.

Arbetsuppgifterna på caféet innebär att du ska vara rörlig, hålla god hygien samt vara intresserad av servicearbete.

Adress: Bergsgatan 43, 852 36 Sundsvall
Telefon: 070-190 35 92

Vi är ett aktivitetscenter inom daglig verksamhet som Nynäshamnsvägen 1 i Granloholm.

Vi vänder oss till

Personer inom autismspektrat.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med tydliggörande pedagogik utifrån individens behov. Arbetsuppgifterna är varierande och individanpassade. Arbetet är förlagt dels i våra egna lokaler men också utomhus i närområdet.

Adress: Nynäshamnsvägen 1, 857 31 Sundsvall
Telefon: 070-190 83 31

Vi är ett aktivitetscenter inom daglig verksamhet belägen på Institutvägen 2A.

Vi vänder oss till

Personer med måttlig eller grav utvecklingsstörning, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering utifrån personens behov och funktionsnivå. Aktivitet i grupp eller individuellt, ex. ljud, musik, färg, form, bild, kommunikation, sinnesupplevelse.

Adress: Institutvägen 2A, 856 43 Sundsvall
Telefon: 060-19 89 80
060-19 89 76
060-19 89 77
060-19 89 78
060-19 89 79
060-19 89 80

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som är inrymt i Biltemas lokaler på Norra Vägen, Birsta.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering/schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med olika arbetsuppgifter i Biltemas butik såsom att städa, fronta hyllor, packa upp varor och sköta utemiljön.

Arbetsuppgifterna är rörliga och du ska orka gå en större del av dagen. Du måste ha ett bra kundbemötande då vi arbetar i butiken och möter kunder dagligen.

Adress: Norra Vägen 99, 863 33 Sundsbruk
Telefon: 070-191 89 14

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Baldersvägen 72.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering/schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med att tvätta och vaxa bilar. Arbetsuppgifterna är rörliga och det är viktigt att vara noggrann.

Adress: Baldersvägen 72,
856 40 Sundsvall
Telefon: 060-658 52 52

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns i Sköns Bostäder på Finstavägen 34, Sundsbruk.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med att driva ett café för de boende på Sköns Bostäder. Vi handlar och bakar det som vi sedan säljer på caféet. Vi sköter även en del städning av lokalerna.

Arbetsuppgifterna är rörliga och du ska orka gå en större del av dagen. Arbetsuppgifterna på caféet innebär att du ska hålla god  hygien och vara intresserad av service.

Adress: Finstavägen 34, 863 31 Sundsbruk
Telefon: 070-190 98 14

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet på Fregattgatan 15, Norra Kajen.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, döva, hörselskadade och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi driver en caférörelse där vårt mål är att medarbetarna ska kunna jobba självständigt och utifrån sina resurser och behov. Vi jobbar mycket med inflytande, samarbete i grupp, samt självbestämmande. Teckenspråk/tecken som stöd är en naturlig kommunikation i vår arbetsgrupp

Adress: Fregattgatan 15, Norra Kajen
Telefon: 060-658 34 00

Vi är ett aktivitetscenter inom daglig verksamhet.

Vi vänder oss till

Personer med måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar med legojobb där vi monterar förklämmor, musik, dator och gruppaktiviteter. Arbetsuppgifterna är ofta förlagda utomhus och du bör ha ett intresse av att vistas ute i alla väder.

Adress: Fillanvägen 8, 863 36 Sundsbruk
Telefon: 060-658 34 14

Gruppen är en dagverksamhet som ligger på Västra vägen 17.

Vi vänder oss till

Personer med psykisk ohälsa

Innehåll och inriktning

Aktiviteter för att få struktur på dagen. Bryta isolering och erbjuda gemenskap. Träning för att komma vidare enligt egna mål.

Exempel på aktiviteter: Trädgård, måleri, bakning, stickning, sömnad, smyckestillverkning, pyssel mm.

Adress: Västra vägen 17, 857 40 Sundsvall
Telefon: 060-658 36 24

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som är belägen på Hagavägen 21.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig/måttlig utvecklingsstörning och personer inom autismspektra

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering utifrån personens behov och funktionsnivå. Aktivitet i grupp eller individuellt, exempel bakning, lättare köksarbete, lokalvård, utemiljö i form av krattning av gräs och löv, lättare snöskottning.

Adress: Hagavägen 21, 856 43 Sundsvall
Telefon: 070-191 62 08

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns i Lastbilsbolagets lokaler på Bultgatan i Nacksta.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med att sköta personalmatsalen. Arbetsuppgifterna består av att göra frukost, servera lunch, baka till eftermiddagskaffet och ta betalt av kunder.

Under vissa tider på dagen är det högt tempo. Du som vill arbeta här ska kunna arbeta heltid måndag-fredag. Att arbeta på Lastbilsbolaget innebär att du ska hålla god hygien och vara intresserad av service.

Adress: Bultgatan 28, 850 06 Sundsvall
Mobil: 070-5764739

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Lindgårdens äldreboende, Lasarettsvägen 18.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå.

Gruppen arbetar huvudsakligen med att baka, göra smörgåsar och ta emot beställningar. De hjälper även till med att serva vissa saker på äldreboendet. Arbetsuppgifterna är blandade och utförs i ett lugnt tempo. Arbetsuppgifterna på caféet innebär att du ska hålla god hygien och vara intresserad av service.

Adress: Lasarettsvägen 18, 856 43 Sundsvall
Telefon 070-191 58 38

Gruppen är en företagsgrupp som finns på Köpmangatan.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Gruppen arbetar huvudsakligen med musik i alla dess former.

Adress: Köpmangatan, 852 30 Sundsvall
Telefon: 060-12 47 42

Vi är ett aktivitetscenter inom daglig verksamhet som ligger på Skanörvägen 2a, Sundsvall.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Vi har fina handikappvänliga lokaler som passar för alla typer av fysiska funktionshinder.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Själv- och medbestämmande är en viktig del i vår verksamhet.

Vi är en kreativ verksamhet som arbetar främst med betong i vårt skapande. Det vi gjuter är bl. a. krukor, vaser, ljusstakar, fågelbad, dekorationer mm. Ca fyra gånger per år har vi en försäljningsdag (påsk, sommar, höst och jul). Vi driver även upp sommarplant som vi sen säljer på juniförsäljningen. Dessutom blir det en del utearbete med bärbuskar och annat.

Vi jobbar också med skrivuppdrag till andra verksamheter och boenden (recept med bilder). I övrigt är vi en skapande verksamhet som arbetar med olika materiel och tekniker.

Adress: Skanörvägen 2 A, 857 30 Sundsvall
Telefon: 070-191 32 30

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet i polishuset.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, döva hörselskadade.

Innehåll och inriktning

Vi driver en caférörelse för polisens personal, där vårt mål är att medarbetarna skall kunna arbeta självständigt och utifrån sina resurser och behov. Vi arbetar mycket med inflytande, samarbete i grupp, samt självbestämmande. Teckenspråk/tecken som stöd är en naturlig kommunikation i vår arbetsgrupp.

Adress: Storgatan 37, 852 30 Sundsvall
Telefon: 010-568 00 92

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Kompanivägen 3, gamla LV5-området.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå.

Gruppen arbetar huvudsakligen med mindre flyttningar, sopkörning, mindre renoveringar och underhåll av utemöbler, tillverkning av enklare beställningsjobb, hjälper några pensionärer med trädgårdsarbete och snöskottning, däckbyte. Utför arbetsuppgifter på beställning beroende på vad det är. Arbetsuppgifterna är rörliga och du ska orka gå en större del av dagen.

Adress: Kompanivägen 3, 852 35 Sundsvall
Telefon 060-15 94 17

Vi är företagsgrupper inom daglig verksamhet som finns på Stuvarevägen 13.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Stuvaren består av 4 grupper. Snickeriet jobbar 2 dagar i veckan på Stuvarevägen och 3 dagar i veckan på Bredsands skola med vaktmästaruppgifter.

Kök sköter kökssysslorna för alla grupper.
Lego utför enklare legojobb så som istopp och kuvertering av reklamblad.
Hantverk tillverkar olika hantverk utifrån intresse och förmåga.

Adress: Stuvarevägen 13, 852 29 Sundsvall
Telefon:
070-180 82 75 snickeri
070-180 82 76 köksgruppen
070-180 82 77 hantverk
070-180 82 78 lego

Subluna är en besöksverksamhet som bygger på de fyra elementen.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig, grav utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med svåra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Innehåll och inriktning

En besöksverksamhet där man tillsammans med sin handledare, besöker ett element per gång. Inriktat på upplevelser.

Adress: Institutsvägen 4 856 43 Sundsvall.
Mobil: 070-690 93 96.

Vi är en företagsgrupp inom daglig verksamhet som finns på Sättnabanan maj-okt, Storgatan 73 okt-maj.

Vi vänder oss till

Personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med psykisk ohälsa.

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå.
Sättnabanan: sköter området kring gamla logementet, krattning, gräsklippning, sopning, skötsel av lokalen.
Storgatan 73: Legoarbete till Hjertmans

Jobbet är rörligt och du ska orka gå större delen av dagen.

Adress: Sättna
Telefon: 060- 55 63 12

Adress: Norra Järnvägsgatan 8, 852 31 Sundsvall.
Telefon: 073-275 62 32

Trampolinen är en dagverksamhet som ligger på Kalmarvägen 48 i Granloholm.

Vi vänder oss till

Personer med psykisk ohälsa

Innehåll och inriktning

Vi arbetar strukturerat med individuell planering och schema utifrån personens behov och funktionsnivå. Vi arbetar mot utveckling och självständighet. Trampolinen arbetar mot kunder och har många olika arbetsuppgifter såsom, café, matsal, bilvård, städ och utemiljö.

Arbetsuppgifterna på Trampolinen innebär att du skall hålla en god hygien samt vara intresserad av service.

Adress: Kalmarvägen 48, 857 30 Sundsvall.
Telefon: 060-19 19 91

Kontakt

Socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta

060-19 25 50

Norrmalmsgatan 4

Öppettider

Telefontider: vardagar 08.30-12.00, onsdagar stängt

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.