Ansökan, anmälan vid funktionsnedsättning

Vi tar emot ansökningar och beslutar om insatser, eller lämnar ansökan vidare för fördjupad utredning.

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

Överklaga biståndsbeslut

Biståndshandläggare för LSS nås via kommunens växel alla vardagar

Telefon 060-19 10 00

Exempel på hjälp för funktionsnedsatta

  • Personlig assistans
  • Boende med särskild service
  • Daglig sysselsättning

Ansökan om insatser enligt LSS, blankett

Vid enklare ärenden kan det ta någon dag innan du får den hjälp du ansökt om, medan det för mer komplexa ärenden kan ta längre tid. Är dina behov akuta så kan du få hjälp samma dag.

Varje ärende ska handläggas så snabbt och enkelt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Vad som är snabbt och enkelt kan bero på om behovet är akut eller inte, samt vilken typ av behov, insats och omfattning det gäller.

Det kostar inget att ansöka, men om du blir beviljad hjälp betalar du oftast en avgift för insatsen utifrån din inkomst och den hjälp du får. Insatser enligt LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade är som regel kostnadsfria.

Kontakt

LSS biståndshandläggare

060-19 10 00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.