Bli kontaktperson eller kontaktfamilj

Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar en del av din tid med barn och ungdomar som behöver någon viktig vuxen utanför sin familj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj eller kontaktperson?

 • Du träffar och gör något tillsammans med barnet någon eller några gånger varje månad, till exempel åker till badhuset.
 • Du öppnar ditt hem för en annan person och kan vara ett stöd i akuta situationer.
 • Du har kontakt med både barnet, dennes föräldrar och social­tjänsten för att bestämma hur och varför ni ska träffas.

Ersättning

 • Du får ersättning för ditt uppdrag i form av ett arvode som du betalar skatt på.
 • Du får omkost­nadsersättning som täcker dina utgifter vid olika aktiviteter.
 • Du får dygnsersättning om barnet sover över hos dig.

Vilka krav ställer socialtjänsten på dig?

 • Du ska följa en genomförandeplan i din kontakt med barnet.
 • Du har tystnadsplikt.
 • Du ska träffa barnet regelbundet.

Vilka krav kan du ställa på socialtjänsten?

 • Du ska få handledning och stöd i ditt uppdrag.
 • Du blir erbjuden utbildning och fort­bildning när sådan anordnas.
 • Du ska få ekonomisk ersättning.

Vad händer när jag anmält mitt intresse?

 • Innan du blir godkänd gör socialtjänsten en intervju om din bakgrund, sociala situation, fritidsintressen och motiv för att bli kontakt­person eller kontaktfamilj.
 • Utdrag tas ur polisens Misstanke- och Brottsregister.

Socialtjänsten gör en beskrivande utredning om dig och om dina möjligheter att vara kontaktperson/kontaktfamilj. Utredningen får du läsa och godkänna så att innehållet stämmer och är korrekt. Utredningen får endast läsas av handläggare vid matchning mot familjer som behöver stöd.

Du träffar familjen tillsammans med socialtjänsten för ett första möte där ni känner er för om ni kan passa ihop och om samarbetet kan fungera. Känns det rätt att fortsätta kontakten, träffas ni igen, för att mer i detalj planera uppdra­get. Du blir nu formellt en uppdragstaga­re åt socialtjänsten och får stor frihet att i samarbete med den biologiska familjen utföra ditt uppdrag.

Kontakt

Enheten för barn- och familjestöd/Placeringar barn och unga

060-19 10 00

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4

Familjehems- och kontaktfamiljsrekryterarna

Maria Selin Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 29 61, 072-146 43 98

Åsa Selander Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 22 65, 073-270 30 10

Jennie Skott Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 10 74, 070-101 45 60

Lena Wilson Socialsekreterare/Rekryterare

060-19 26 83

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.