Frivilligt socialt arbete

Vill du göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera frivilliguppdrag inom kommunen att välja bland.

Intresseanmälan för frivilligt socialt arbete

Se även Socialstyrelsens sida “Min insats” där flera typer av uppdrag beskrivs. Du kan också ta del av barns berättelser och berättelser av sådana som gjort en insats i ett antal filmer från Min insats.

För frivilliguppdrag får du en viss ersättning. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper men intresse och engagemang räcker ofta långt. Du får alltid stöd i ditt uppdrag! Här hittar du en sammanställning över olika typer av frivilliguppdrag som finns i kommunen.

Socialtjänsten har flera meningsfulla uppdrag för dig som kan avsätta lite tid varje vecka eller månad för att stödja en person med funktionsnedsättning och dennes familj. Du kan till exempel ta ett uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj. Du får ersättning för ditt uppdrag. Dessa uppdrag har stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Mer information om de olika uppdragen får du via länken nedan. Du kan också skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att berätta mera.

Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar din vardag med barn och ungdomar som av sociala skäl behöver någon annan viktig vuxen utanför sin familj. Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem (det som förr brukade kallas fosterhem). Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Behovet av gode män och förvaltare är mycket stort. Många står i kö, därför behövs din insats.

Så snart ett ensamkommande barn har fått permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas.

Fler sidor på Sundsvall.se

Andra webbplatser

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.