Fotvård, kommunal

Kommunal fotvård är i första hand till för boende på servicehus och äldreboende, i andra hand till kommunmedborgare över 65 år med särskilda fotvårdsbehov.

Priser från och med 1 januari 2019

  • Helbehandling: 527 kr
  • Delbehandling: 263 kr
  • Behandling i hemmet: 632 kr (fr 1 jan 2018 endast i särskilt boende. Inga nya hembesök kommer att göras i ordinärt boende, vi hänvisar i sådant fall till privata utförare som du själv kontaktar)

Kostnad kan tillkomma för eventuellt material som behövs utöver det normala behandlingsmaterialet. Om du uteblir från bokad behandling kan du komma att få betala avgiften.

För att boka behandling, kontakta fotvårdsklinikerna direkt:

• Alnö – Alnö servicehus, telefon 060-66 34 63
• Bergsåker – Äldreboendet Granlunda, telefon 060-658 52 50
• Haga/Skönsberg – Äldreboendet Lindgården, telefon 060-658 57 50
• Haga/Skönsberg – Servicehuset Tomtegränd, telefon 060-658 52 99
• Nacksta – Äldreboendet Kristinelund, telefon 060-19 84 47
• Njurunda – Äldreboendet Skottsundsbacken (endast boende), tel 060 – 658 03 22
• Njurunda – Äldreboendet Tingsta, telefon 060-658 34 59
• Norra Kajen – Äldreboendet Norra Kajen, telefon 060-658 57 88
• Skönsmon – Plusboendet Skönsmohuset, telefon 060-658 34
• Indal/Liden, telefon 060-658 50 83

Fotvård finns även inom Matfors/Attmar/Stöde och Indal/Liden, men bedrivs av privata utförare.

Fotvård informationsblad 2019.

Kontakt

Margareta Wiklander Samordnare

073-274 21 79

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.