Familjeresursteamet

Familjeresursteamet arbetar för att stödja familjer med ungdomar mellan 13 och 18 år, där man har problem med relationerna inom familjen.

Familjer kan ringa oss direkt för några samtal, men även få kontakt genom socialsekreterare.

Hur går det till?

Familjeresursteamets mål är att tillsammans med familjen identifiera och förändra mönster i kommunikationen och relationerna så att nya möjligheter och nya förutsättningar uppstår i familjen.

Så här jobbar vi

Familjeresursteamets arbetssätt är att föräldrar och ungdomar får stöd att se och använda sina egna resurser och finna nya redskap i relationen. Två av oss från familjeresursteamet arbetar tillsammans med familjen under en serie samtal.

Familjeresursteamet:

  • ser familjen som en helhet, där alla i familjen påverkar varandra
  • utgår från vad som är mest angeläget för familjen
  • arbetar flexibelt och anpassar arbetssättet utifrån den enskilda familjens behov
  • använder strukturerade samtal oftast med hela familjen, men även enskilt efter behov

Kometkurser

Vi erbjuder gruppstöd till föräldrar med tonåringar, så kallade Kometkurser.

Vilka vi är

Vi som jobbar i familjeresursteamet är socionomer med vidareutbildning inom det familjeterapeutiska området och vi har alla lång yrkeserfarenhet.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Dina rättigheter
Dina rättigheter, Hur får jag hjälp?
Dina rättigheter, Vad säger lagen?
Dina rättigheter, Frågor och Svar
Dina rättigheter, Om Det handlar om kärlek

Kontakt

Familjeresursteamet

060-19 10 00

Anncharlotte Bylén Familjebehandlare

060-19 21 69

Pernilla Olsson Familjebehandlare

060-19 84 19

Carina Englund Familjebehandlare

070-188 78 84

Camilla Åsbacka Familjebehandlare FÖS

060-19 21 68

Sara Lundberg Familjebehandlare

070-312 90 64

Anna Svensson Familjebehandlare

076-696 67 66

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.