Fältverksamheten

Sundsvalls kommuns uppsökande och förebyggande arbete med ungdomar i åldern 13-25 år.

Kultur och fritids fältverksamhet bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland ungdomar i riskzon. Målgruppen är ungdomar 13-25 år.

Vi arbetar för att skapa relationer vilket är centralt för att verka förebyggande och skapa möjligheter till förändring utifrån det individuella behovet. Grunden för oss är det uppsökande arbetet som innebär att vi arbetar på kvällar och vissa helger. I arbetet ingår även att kartlägga ungdomsfenomen samt ungdomars situation och behov.

Vi arbetar på individuell, grupp- och strukturell nivå. Fältverksamhetens ledord är frivillighet, förtroende, respektfullt bemötande och flexibilitet. Vårt arbete dokumenteras och utvärderas kontinuerligt men framförallt finns vi som en resurs och ett stöd för ungdomar i Sundsvalls kommun.

Vi som jobbar på Kultur och fritid, Ungdomsavdelningen

Farhang Nijad Fältassistent 060-19 18 95, 070-399 93 31
Annette Berlin Fältassistent 070-627 59 10

Länk till Ungdomsavdelningens fältverksamhet

Socialtjänstens fältverksamhet jobbar förebyggande, uppsökande och relationsskapande med ungdomar 13-21 år som riskerar att hamna i missbruk eller utanförskap på grund av dåligt mående eller annat normbrytande beteende

Vi finns på

Skolor, Navet, centrum, fritidsgårdar och bostadsområden I hela Kommun
Vi jobbar dagtid och 2 kvällar i veckan, samt riskkvällar så som skolavslutningen och andra evenemang.

Vi arbetar även aktivt med föräldrakontakter och övriga samarbetsbetsparter.
Vi har sekretess men en anmälningsskyldighet vid oro. Vi för inga journaler.

Vi som jobbar på Socialtjänsten

Annika Karlsson Fältassistent 070-101 45 93
Göran Andersson Handledare 070-533 35 09

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.