Behandling

Om du hamnat i ett beroende eller ett missbruk av alkohol eller annan drog finns olika former av behandlingsprogram.

Här får du hjälp

Om du känner att det är dags att ta itu med situationen, vänd dig till Socialtjänstens enhet för ungdoms- och vuxenstöd.

Behandling

För att kunna komma till rätta med ditt missbruk och bedöma vilka åtgärder som krävs behöver en utredning göras för att få en bred och allsidig bild av hela livssituationen. Det är en ungdomshandläggare inom socialtjänsten som ansvarar för att en sådan görs. Om du är under 18 år görs det tillsammans med dina föräldrar eller vårdnadshavare.

Efter utredningen fattar socialtjänsten beslut om vilken behandlingsform som kan vara aktuell.

I akuta situationer

Om någon på grund av sitt missbruk är i omedelbar fara för sig själv eller sin omgivning, eller när insatser på frivillig grund inte räcker till kan socialnämnden som myndighet besluta om ett omedelbart omhändertagande av den unge för vård och behandling. Stöd för omhändertagande av unga, finns i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Den lagen förkortas LVU.

Omhändertagandet kan alltså ske utan medgivande från den unge eller dennes familj. Om ett omhändertagande görs enligt LVU ska vården så snart som möjligt övergå i frivilliga former.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär ett förbud att lämna ut uppgifter om den unge eller familjen till obehöriga. Det är bara med vårdnadshavarnas samtycke information får lämnas vidare.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Drugsmart

Kontakt

Enheten för Ungdoms- och vuxenstöd

060-19 10 00

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.