Bli stödfamilj

Är du intresserad och nyfiken på uppdraget som stödfamilj? Kan du tänka dig att göra en meningsfull insats för en annan person och den enskildes familj?

Fyll i en intresseanmälan direkt på webben här.

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse och rör oftast barn/ungdomar. Personen får ett beslut om stödfamilj för ett visst antal dygn per månad.

Avlastning

Genom denna insats kan föräldrar/vårdnadshavare ges tillfälle för avlastning och utrymme för avkoppling. För personen med funktionsnedsättning kan vistelsen hos stödfamiljen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling.

Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar/vårdnadshavare.

Uppdrag

När en familj (ett sammanboende par eller i vissa fall en ensamboende person) tar på sig uppdrag som stödfamilj är det en i hushållet som tar emot ersättningen. Denne har ingen anställning, utan ett arvoderat uppdrag. Kommunen har inget krav på att du har bil eller körkort. Om du skulle vilja använda egen bil under uppdraget utgår ingen bilersättning och det är den egna trafikförsäkringen som gäller. Det är barnets vårdnadshavare som har ansvar för att se till att barnet hämtas och lämnas hos stödfamiljen, samt bekostar eventuella fritidsaktiviteter under vistelsen.

Arvode

Uppdraget är arvoderat och skall beskattas. Omkostnadsersättning utges för egna utgifter i samband med uppdraget och omfattar exempelvis mat och tvätt.
Omkostnadsersättningen är till viss del avdragsgill i deklarationen.

Tidsomfattning

Tiden för uppdraget beräknas från ankomst till och avresa från stödfamiljen. Halvt dygn är 12 timmar eller mindre.
Helt dygn är mer än 12 timmar. Söndag, helgdag och dag före helgdag ersätts med dubbel arvodesdel.

Meningsfullt

Vi hoppas att du känner dig intresserad och nyfiken på uppdraget som stödfamilj. Av erfarenhet vet vi att många stödfamiljer tycker att de har ett roligt och stimulerande uppdrag. Stödfamiljerna upplever också att de gör en meningsfull insats för en annan person och den enskildes familj.

Kontakt

Gun Wallgren Administrativ assistent

060-19 10 76

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.