Ilska och utbrott

Känner du dig ofta arg och får utbrott av ilska som du är orolig över, så kan det bero på många olika orsaker.

Många oli­ka or­sa­ker

Ilska och utbrott kan ha många olika orsaker, till exempel:

  • fy­sisk räds­la för and­ra
  • otrygg hem­mil­jö
  • in­lär­nings­svå­rig­he­ter
  • neu­ro­lo­gis­ka han­di­kapp
  • be­te­en­de­stör­ning­ar
  • psy­kis­ka trau­ma

Hit kan du vända dig

Skolan:

  • Ta i förs­ta hand kon­takt med rektor eller förskolechef på den sko­la eller förskola barnet går på.

Socialtjänsten:

Läs mer

Särskilt stöd
Elevhälsa och trygghet
Barnets utveckling 2-3 år, 1177

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.