Certifiering och mentorskap

Du som är god man eller förvaltare har ett viktigt uppdrag. Nu kan du validera din kunskap och stötta en helt ny ställföreträdare i hens uppdrag.

Certifiering

Om du varit god man eller förvaltare i minst två år inom Överförmyndarnämnden Mitt kan du ansöka om att certifieras. För att certifieras ska du inte haft någon anmärkning på din årliga redovisning de senaste två åren. Du ska också ha genomfört en digital utbildning för gode män och förvaltare som Överförmyndarnämnden Mitt tillhandahåller.

För att certifieras kontaktar du överförmyndarnämnden och meddelar ditt intresse att certifieras. Certifieringen sker genom att du erhåller ett skriftligt certifieringsbevis som är giltigt under fem år. Certifierade ställföreträdare registreras ett register “certifierade ställföreträdare” hos Överförmyndarnämnden Mitt.

Mer information om certifiering, nyhetsbrev 2 2021

Mentor

Om du är certifierad god man eller förvaltare kan du anmäla dig till Överförmyndarnämnden Mitts mentorsprogram. Som mentor stöttar du nya gode män och förvaltare under deras första år i uppdraget. Du kan välja att hjälpa en ny ställföreträdare eller flera.

Mentorskapet innebär att du åtar dig att vara behjälplig under max 5 timmar under en ny ställföreträdares första år. Det ingår i mentorskapet att gå igenom den första årsräkningen tillsammans med adepten. Som mentor agerar du i egenskap av uppdragstagare hos Överförmyndarnämnden Mitt och ersätts av nämnden med 2000 kronor före skatt (280 kronor per timme netto) med tillägg för arbetsgivaravgifter.

Mer information om mentorsprogrammet, nyhetsbrev 2 2021

Kontakt

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.