Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Vad är ekonomiskt bistånd?

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett stöd till dess att du kan försörja dig själv. Ekonomiskt bistånd består av två delar, riksnorm och bistånd till skäliga kostnader. Biståndets storlek bestäms av hushållets tillgångar/inkomster och utgifter. En grundförutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du exempelvis har försökt söka alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd krävs det att du gör vad du kan för att bidra till din egen försörjning.

Regeringen fastställer varje år en norm som ska gälla för hela landet, den så kallade riksnormen. Riksnormen utgår från Konsumentverkets prisundersökningar.

Riksnormen ska räcka till hushållets kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Länkar till mer information om aktuell Riksnorm (Socialstyrelsen
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomiskt-bistand/riksnormen/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riksnormen-for-forsorjningsstod-2020.pdf

Bistånd till skäliga kostnader ska räcka till:

 • Boende (bilplats, garage eller extra förråd godkänns inte)
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i arbetslöshetskassa och fackförening
 • Resor (du kan få ersättning för resor till arbete, praktik, arbetsträning, SFI-studier, arbetssök, anställningsintervjuer med mera. Ersättning för resor till sjukvården ansöker du om hos Region Västernorrland. Läs mer om sjukresor på www.1177.se)
 • Läkarvård (ersättning utgår inte till för uteblivet besök)
 • Medicin (ersättning utgår till medicin som ingår i högkostnadsskyddet)

För bistånd till glasögon och tandvård behövs i regel ett kostnadsförslag och för bistånd till begravningskostnader kontakta din socialsekreterare eller mottagningsgruppen, 060-19 10 60.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

För att kunna få ekonomiskt bistånd ska du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller arbetslöshetsersättning. Du som inte är medlem i någon a-kassa ska ansöka om grundersättning hos Alfa-kassan om du tidigare har arbetat. Du tar de jobb du blir erbjuden och deltar i praktik, utbildning och liknande som kan gynna dig. Du ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Sverige. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd i Sundsvalls kommun ska du vara folkbokförd inom kommunen.

Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan då ni har ett försörjningsansvar mot varandra. Det innebär att du ska försörja din make, maka eller sambo precis som hen har ett ansvar att försörja dig. Era gemensamma inkomster och utgifter ligger då till grund för ansökan.

Är du arbetslös krävs det att du aktivt söker arbete och deltar i Arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande.

Är du sjuk ska du vara sjukskriven med aktuellt läkarintyg och ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Är du studerande på SFI krävs det att du aktivt deltar i din planering via skolan.

Har du egna tillgångar på banken i form av sparande/fonder/aktier eller äger till exempel en bil, fastighet, fonder eller aktier kan de komma att räknas med vid din ansökan om ekonomiskt bistånd. Beroende på hur lätt det är att använda och sälja av tillgångarna kan du i vissa fall få möjlighet att sälja dessa under en viss tidsperiod, ett så kallat rådrum. Efter rådrummets slut räknas tillgångarnas värde som inkomst vid beräkningen.

Du kan själv göra en provberäkning på socialstyrelsen.se för att se om din ekonomi ligger på en nivå som kan ge rätt till ekonomiskt bistånd. Tänk på att beräkningen inte är ett slutgiltigt besked, eftersom det är många faktorer som avgör om du har rätt till bistånd eller inte. I varje enskilt fall görs en individuell bedömning.

Direktlänk till provberäkning (Socialstyrelsen)

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Du som har e-legitimation (BankID) kan använda vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd i förskott. Exempelvis ansökan för mars månad skickar du in i februari. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid då handläggningen kan ta upp till 14 dagar efter att ansökan är komplett.

För dig som inte har möjlighet att ansöka via vår E-tjänst kan pappersansökan hämtas i kommunhusets reception, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Om du är missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet. Skriv att det är en överklagan. Tala om vilket beslut som du överklagar samt förtydliga varför och hur du vill att beslutet ska ändras. Du kan också bifoga handlingar som stöder din uppfattning.

Kontakt

För att komma i kontakt med Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen ekonomiskt bistånd kan du göra på olika sätt.

För dig som har en handläggare:
Ring din handläggare under telefontiden på vardagar. Du kan hitta handläggarens namn på ditt beslut.

För dig som inte har en handläggare:
Läs informationen om ekonomiskt bistånd här och skicka in din ansökan med de handlingar som efterfrågas i e-ansökan. Om du behöver rådgivning, kontakta Mottagningsgruppen på ekonomiskt bistånd på 060-19 10 60, måndag till fredag 10.00-12.00.

Använd nedan e-tjänst för att anmäla misstänkt bidragsfusk.

Anmälan om bidragsfusk

Du kan även kontakta våra utredare:

Lina Lehnberg
Telefon: 060-19 11 18
E-post: lina.lehnberg@sundsvall.se

Lina Wie
Telefon: 060-19 18 73
E-post: lina.wie@sundsvall.se

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

 • Försäkringskassan – Hitta mer information om de ersättningar du behöver ansöka om innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.
 • Arbetsförmedlingen – Information hur du aktivitetsrapporterar, håller din planering uppdaterad med mera.
 • Pensionsmyndigheten – Äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg, efterlevandestöd med mera.
 • Skatteverket – Här kan du ändra din folkbokföringsadress.

Kontakt

Mottagningsgruppen, Ekonomiskt bistånd

060-19 10 60

Öppettider

Telefontid: Måndag - fredag, 10.00-12.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.