Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem.

Tidigare kallades biståndet för socialbidrag. Biståndet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Hjälpen ska också utformas så att du kan klara dig själv i fortsättningen.

Du kan få biståndspengar till

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid, till exempel leksaker till barnen
 • förbrukningsvaror, till exempel tvättmedel
 • hälsa och hygien, till exempel tvål och hårschampo
 • dagstidning, telefon, radio- och TV-avgift.

Hur mycket pengar kan du få?

Hur mycket pengar du kan få beror på om du bor själv eller har familj. Har du egna inkomster eller tillgångar måste du först använda dem innan du kan få bistånd. Om du är gift eller sambo räknas inkomster och tillgångar ihop. Om du har ett överskott från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.

Det spelar ingen roll var i Sverige du bor då det är samma belopp i alla kommuner. Detta kallas för riksnorm. I Sundsvalls kommun har man också valt att för varje barn i familjen lägga till 100 kronor på normen för att stödja de mest utsatta barnen i Sundsvall.

Ekonomiskt bistånd - Mina sidor

Du kan också få pengar till

 • boende
 • el i bostaden
 • resor till och från arbetet
 • hemförsäkring
 • medlemsavgift i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det finns inget bestämt belopp för de här kostnaderna. Socialtjänsten tar först reda på vad du behöver och vilka utgifter du har. Kostnaderna jämförs med vad en person med låg lön har råd med och vad boende, el och arbetsresor brukar kosta i kommunen. Utöver det som står här ovanför kan du också få pengar till sådant som läkarvård, tandvård, glasögon, resor eller begravningskostnader.

Dina inkomster och tillgångar avgör vilket bistånd du kan få.

Provberäkna med hjälp av Socialstyrelsens räknesnurra

Se om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Beräkningarna är baserade på Socialstyrelsens riksnorm. Beräkningen innebär inte att du är berättigad till bistånd. För att avgöra det, behövs en individuell prövning och ett beslut från kommunens enhet för ekonomiskt stöd.
Provberäkna om du kan ha rätt till ekonomiskt bistånd

Ring mottagningstelefon 060-19 10 60

För att gå igenom dina möjligheter att få försörjningsstöd krävs en personlig kontakt. Kontakta därför socialtjänstens mottagningsgrupp för ekonomiskt stöd, 060-19 10 60 för rådgivning. Om du redan har kontakt med oss så tar du direktkontakt med din handläggare.

Om du bestämmer dig för att ansöka om bistånd så skickar vi hem ansökningshandlingar. Du får en blankett att fylla i och information om vilket underlag du behöver bifoga för utredningen. Du kan också skriva ut och skicka in blanketten som finns nedan. Där finns även informationen.

Socialtjänsten gör en individuell prövning och fattar beslut om du får bistånd eller inte. Om du inte får bistånd (avslag) har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Det behöver du om du vill överklaga beslutet.

Vi har som mål att handlägga ärendet inom två veckor om alla begärda handlingar har inkommit. Ansökan görs normalt månadsvis med utbetalning efter att beslut fattas.

Fyll i blanketten

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Anvisningar till ansökan

Skicka blanketten till:
Socialtjänstens enhet för ekonomiskt stöd
851 85 Sundsvall

Hur lång tid tar det?

Normalt tar det högst två veckor för oss att handlägga din ansökan, förutsatt att ansökan är komplett.

Misstänker du bidragsbrott

Ring socialtjänstens utredare, telefon 060-19 10 15 eller 19 18 73.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Överklaga beslut

Andra webbplatser

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsen

Kontakt

Mottagningsgruppen, Ekonomiskt bistånd

060-19 10 60

Öppettider

Telefontid: Måndag - fredag, 8.30-12.00

Enheten för ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten
Ekonomiskt bistånd
851 85 Sundsvalls kommun

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.