Ekonomiskt bistånd

Vi kan alla hamna i ekonomiska svårigheter när vi behöver stöd för att klara vår egen eller familjens försörjning. Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

Målet är att biståndet ska vara kortvarigt och att du ska bli självförsörjande så snart som möjligt.

Observera! Just nu kan du inte följa ditt ärende inom ekonomiskt bistånd (2020-03-24)
För närvarande kan du inte följa ditt ärende inom ekonomiskt bistånd via kommunens E-tjänst, och du kan inte se beslut och beräkning. Detta på grund av att vi byter verksamhetssystem. I dagsläget vet vi inte när tjänsten kommer att fungera igen.
Du får självklart ditt beslut hemskickat via post som tidigare.

1. Att ta reda på innan du ansöker

 1. Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand. Om du har ett överskott från tidigare månader, enligt våra beräkningar, kan vi också ta med det i bedömningen.
 2. Om du har egna tillgångar, som till exempel fonder/aktier, bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.
 3. Om du är sambo, gift eller registrerad partner räknas inkomster och tillgångar ihop.
 4. Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du alltid vända dig dit i första hand.
 5. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld hos arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt.
 6. Du som har arbetshinder behöver styrka att du inte kan arbeta.
 7. Om du betalar avgift för barnomsorg eller hemtjänst ska du kontrollera att din avgift är rätt i förhållande till den inkomst du har idag.
 8. Den som studerar eller har eget företag har oftast inte rätt till försörjningsstöd.
 9. Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Gör beräkningen på Socialstyrelsens hemsida.
 10. Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som avgör om du har rätt till biståndet.

Provräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd

Riksnorm

Regeringen fastställer årligen nivån på riksnormen som utgår från Konsumentverkets prisundersökningar. I Sundsvall är normen högre med 100kr per barn och månad.

Riksnorm 2019

 

Riksnormens belopp per person är lika för hela landet och ska täcka kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning och telefon

Årets belopp finns i länken Riksnorm 2019 nedan.

Övrigt försörjningsstöd (som inte ingår i riksnormen)

Denna del ska täcka skäliga månadskostnader för:

 • Boende, innebär endast boende, ej bilplats eller extra förråd
 • Hushållsel
 • Arbetsresor:
  Innebär resor till och från arbetet eller annan planerad sysselsättning och resor till arbetsförmedling eller arbetsgivare.
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det är möjligt att söka bistånd till annat än det som ingår i posterna för försörjningsstöd, som läkarvård (ej för uteblivna besökstider), medicin (receptbelagda läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet), tandvård, glasögon, begravningskostnader med mera.

För bistånd till glasögon och tandvård behövs som regel ett kostnadsförslag.

Du kan söka bistånd till kostnader för begravning om ett dödsbo helt eller delvis saknar tillgångar.
Läs mer på sidan om Begravningshjälp. Länk finns längre ner på sidan.

Med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning kan du själv se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Beräkningen innebär inte att du är berättigad till bistånd. För att avgöra det, behövs en individuell prövning och ett beslut från kommunens enhet för ekonomiskt stöd.

2. Så här ansöker du

1. För att ansöka krävs en personlig kontakt. Ring till Mottagningsgruppen för ekonomiskt bistånd på telefon: 060-19 10 60. Om du redan har en personlig kontakt/socialsekretare så vänder du dig direkt dit.

2. Fyll i blanketten: Ansökan om ekonomiskt bistånd.
Du kan skriva ut anvisningarna för ekonomiskt bistånd här.

3. Du behöver bekräfta dina uppgifter på blanketten genom att ta kopior på viktiga dokument och bifoga till din ansökan. Om du upplever svårigheter med hur du ska få tag i alla viktiga dokument rådgör med din personliga kontakt.

4. Skicka in kopior på de utgifter som är för kommande månad.

De dokument du behöver ta kopior på är dessa:

 • Kopia på de fakturor/kvitton du vill ansöka för utöver riksnormen (se gemensamma utgifter i den gula ansökningsblanketten).
 • Kopia av hyreskontrakt om du ansöker om hyreskostnad.
 • Försäkringsbrev om du ansöker om kostnad för hemförsäkring.

 • Ekonomisk översikt/Engagemang från din bank (Ett papper som hämtas hos banken, visar samtliga konton/fonder/aktier du har).
 • Kontoutdrag från samtliga konton/fonder som visar 2 månader tillbaka.
 • Kopia av deklaration (alla 4 sidor). Om du inte har deklarerat, hämta Samtliga KU (kontrolluppgifter) hos Skatteverket.
 • Inkomstspecifikationer för de inkomster/ersättningar du har, t ex: lön, A-kassa, ersättningar från Försäkringskassan, CSN eller pension.

 • Kopia av legitimation.
 • Kopia av ansökan/beslut om bostadsbidrag från Försäkringskassan om du är under 29 år eller har barn som bor hos dig.
 • Kopia av beslut om uppehållstillstånd om du är medborgare i ett land utanför Europa.
 • Kopia av ansökan/beslut om barnpension/efterlevandestöd från Pensionsmyndigheten om du har barn med en förälder som avlidit.
 • Du behöver även skicka in kopior på viktiga dokument som passar för den situation som du är i. Här hittar du dessa olika alternativ:

Du ska även skicka in kopior på dokument som passar för den situation som du är i. Till exempel om du är arbetslös. Läs under den rubrik som passar för din situation vilka dokument som behövs.

 • Intyg/bekräftelse inskrivning på Arbetsförmedlingen. (Om du inte redan är inskriven. Du kan själv skriva in dig på arbetsformedlingen.se samt skriva ut bekräftelse).
 • Utdrag från ”mina sidor” hos Arbetsförmedlingen som visar din planering.
 • Redovisa minst 7 sökta arbeten av de du sökt.
 • Fyll i ”Samtycke till hävande av sekretess: Arbetsförmedlingen”.
 • Kopia av ansökan/beslut om arbetslöshetsersättning från A-kassa/Alfa-kassa.

 • Kopia av anställningsavtal.

 • Kopia av aktuellt läkarintyg.
 • Kopia av ansökan/beslut om sjukpenning från Försäkringskassan.

 • Etableringsplan från Arbetsförmedlingen.
 • Kopia av ansökan/beslut om bostadsersättning från Försäkringskassan.
 • Om du har barn: kopia av ansökan/beslut om etableringstillägg från Försäkringskassan.
 • Fyll i ”Samtycke till hävande av sekretess; Arbetsförmedlingen”.

 • Studieplan från skolan.
 • Kopia av ansökan/beslut från CSN.

 • Kopia av ansökan/beslut om föräldrapenning. Ersättning ska sökas för alla dagar du inte får annan ersättning.

 • Kopia av ansökan/beslut om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

 • Kopia av ansökan/beslut om aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.
 •  Kopia av ansökan/beslut om bostadstillägg från Försäkringskassan.

 • Redovisa skriftligt anledningen till arbetshinder, ex missbruk.
 • Underlag på vilken annan planering som är aktuell, ex. behandling.
 • Kopia av ansökan/beslut om förebyggande sjukpenning från Försäkringskassan, om behandling är aktuell.

3. Skicka in din ansökan

Du skickar in din ansökan med alla kopior på dokument till:

Socialtjänsten
Ekonomiskt bistånd
851 85 SUNDSVALL

Du kan även lämna den i postlådan utanför (?) kommunhuset på Norrmalmsgatan 4

4. Beslut

När alla papper har kommit in till Mottagningsgruppen är ambitionen att du ska få ett beslut inom 2 veckor.

När just du får ditt bistånd beror på när du lämnat in din ansökan. Skicka in din ansökan i god tid! Vår handläggningstid kan ta upp till 14 dagar när vi fått komplett ansökan.

Förändringar angående utbetalningsdagar av ekonomiskt bistånd innebär att utbetalningar kommer registreras tidigast  den 23:e varje månad. Pengarna finns på angivet konto inom 2-3 bankdagar från att utbetalningen registrerats  hos socialtjänsten.

Du kan följa ditt ärende om du har en e-legitimation via Mina sidor

Du har rätt att överklaga ett beslut.

Tolk
Du kan begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du har nedsatt hörsel eller talfunktion.

Fler sidor på Sundsvall.se

Begravningshjälp

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.