Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas.

De anhöriga kan därför fritt välja lokal, begravningsförrättare, musik och sång.

Har du frågor?

Begravningsbyråer

Frågor kring den borgerliga begravningen besvaras av begravningsbyråerna. Se Gula sidorna i telefonkatalogen eller Gula sidorna på webben.

Begravningsombud

Du kan också kontakta kommunens begravningsombud. Begravningsombudet granskar hur begravningar sköts för personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsakten

Borgerliga begravningar har blivit allt vanligare. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar begravning i Svenska Kyrkans ordning.

Lagen säger att den avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen “såvitt det är möjligt”. Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen “må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd”.

Begravning med officiant

Officiant eller begravningsförrättare kallas den som åtar sig att leda en begravning och/eller minnesstund. Officianten kan antingen vara den av kommunen utsedda officianten eller annan person.

Begravningsbyråerna diskuterar alltid med de anhöriga vilken form man önskar. Den som lämnat Svenska Kyrkan erbjuds regelmässigt en borgerlig begravning. Officianten diskuterar med de anhöriga, hur man önskar utforma avskedet med musik, sång, egen medverkan, dikter och texter. Det finns stora möjligheter att påverka programmet.

Bouppteckning

Vid bouppteckning skall en jurist klara ut allt som rör arv och testamente.

Kyrklig begravning

Kontakta den församling där du eller ni vill att begravningen ska äga rum.

Fler sidor på sundsvall.se

Bouppteckning

Andra webbplatser

Svenska kyrkan

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.