Demens

Sundsvalls demenscentrum ger råd, stöd, information till dig som har demenssjukdom eller demensliknande symtom och till dina anhöriga.

Sundsvalls Demenscentrum

Socialnämndens inriktning är att Sundsvall ska vara en demensvänlig kommun. Ett viktigt led i detta är att öppna Sundsvalls Demenscentrum den 1 februari år 2017. Det är bemannat av ett team av olika professioner som arbetar tillsammans och strukturerat för att stötta och ge råd till personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom och deras anhöriga. Demenscentrum samverkar med Anhörigcenter, bland annat kring aktiviteter inom området demens.

Sundsvalls demenscentrums uppdrag:

  • Erbjuda ett sammanhållet och individuellt stöd för den sjuke och dennes anhöriga genom hela sjukdomsförloppet.
  • Förmedla kontakt till och samverka med andra instanser och funktioner som personen behöver för att klara sitt dagliga liv.
  • Erbjuda kontinuerlig utbildning i demenssjukdomar och bemötande till anhöriga.
  • Tillhandahålla kontinuerligt stöd, utbildning och handledning för personal som möter demenssjuka personer i sitt arbete.

Du behöver inte klara allt själv. Foldern Anhörigstöd (pdf) är en folder för dig som anhörig. Foldern Anhörigstöd på finska (pdf).

Vi som arbetar i Sundsvalls demenscentrum har spetskompetens inom demens med olika yrkeskategorier. Finsk kontaktperson finns inom Demenscentrum.

Välkommen att kontakta Demenscentrum

Telefon: 060-19 21 90
Öppettider: vardagar klockan 8.30-16.00, lunchstängt klockan 12.00-13.00.
E-post: demenscentrum@sundsvall.se

Demensutredning och diagnos

Det är viktigt med utredning och rätt diagnos eftersom demensliknande symtom kan ha andra botbara orsaker. Dessutom finns symtomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Om du har eller känner någon som har problem med minnet, kontakta din Hälso- eller vårdcentral och beställ tid för demensutredning.

Vid behov av råd och information om sjukdomen eller hjälp med att förmedla kontakt, ring Sundsvalls Demenscentrum.

Yngre demenssjuka

Det är inte bara äldre som drabbas av demenssjukdom. I Sverige finns cirka 2 000 personer under 65 år som har en demenssjukdom. Är du eller någon i din familj intresserad av att träffa andra i samma situation? Ring Sundsvalls Demenscentrum.

Anhörigutbildning i demens

Återkommande utbildningstillfällen

Sundsvalls Demenscentrum erbjuder utbildning för dig som vårdar eller är närstående till en person med demenssjukdom. Utbildningen omfattar två träffar med information om demenssjukdomar, kognition bemötande, tips och råd runt vardagslivet.

Datum för höstens utbildningstillfällen meddelas senare. Vid frågor och funderingar kontakta Demenscentrum 060-19 21 90, demenscentrum@sundsvall.se

Utbildning för personal

Demenscentrum erbjuder kontinuerligt utbildningstillfällen för personal.

För information kontakta Demenscentrum. Inbjudan skickas ut till ansvariga enhetschefer inför varje tillfälle

Fler sidor på sundsvall.se

Anhörigcenter 
Anhörigstöd, avlastning
Aktivitetscenter
Korttidsboende växelvård

Andra webbplatser

Sundsvalls demensförening
Svenskt demenscentrum
Demensförbundet
Alzheimerföreningen i Sverige
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD
Tips om förhållningssätt av demenssjuka personer
Förening för unga anhöriga
Landstinget Västernorrland, demenssjukvård och demensutredning

Kontakt

Sundsvalls Demenscentrum

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vardagar 8.30-12.00, 13.00-16.00

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.