Demens

Sundsvalls demenscentrum ger råd, stöd, information till dig som har demenssjukdom eller demensliknande symtom och till dina anhöriga.

Sundsvalls Demenscentrum

Socialnämndens inriktning är att Sundsvall ska vara en demensvänlig kommun. Ett viktigt led i detta är att öppna Sundsvalls Demenscentrum den 1 februari 2017. Det är bemannat av ett team av olika professioner som arbetar tillsammans och strukturerat för att stötta och ge råd till personer med demenssjukdom eller demensliknande symtom och deras anhöriga. Demenscentrum samverkar med Anhörigcenter, bland annat kring aktiviteter inom området demens.

Sundsvalls demenscentrums uppdrag:

  • Erbjuda ett sammanhållet och individuellt stöd för den sjuke och dennes anhöriga genom hela sjukdomsförloppet.
  • Förmedla kontakt till och samverka med andra instanser och funktioner som personen behöver för att klara sitt dagliga liv.
  • Erbjuda kontinuerlig utbildning i demenssjukdomar och bemötande till anhöriga.
  • Tillhandahålla kontinuerligt stöd, utbildning och handledning för personal som möter demenssjuka personer i sitt arbete.

Vi som arbetar i Sundsvalls demenscentrum har spetskompetens inom demens med olika yrkeskategorier

Finsk kontaktperson finns inom Demenscentrum

Välkommen att kontakta Demenscentrum på telefon 060-19 21 90 vardagar 08.30-16.00
lunchstängt 12.00-13.00,  eller via e-post: demenscentrum@sundsvall.se

Demensutredning och diagnos

Det är viktigt med utredning och rätt diagnos eftersom demensliknande symtom kan ha andra botbara orsaker. Dessutom finns symtomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Om du har eller känner någon som har problem med minnet, kontakta din Hälso-/vårdcentral och beställ tid för demensutredning.

Vid behov av råd och information om sjukdomen eller hjälp med att förmedla kontakt, ring Sundsvalls Demenscentrum.

Yngre demenssjuka

Det är inte bara äldre som drabbas av demenssjukdom. I Sverige finns ca 12000 personer under 65 år som har en demenssjukdom. Är du eller någon i din familj intresserad av att träffa andra i samma situation?
Ring Sundsvalls Demenscentrum.

Inspirationsdag

För yngre demenssjuka och deras anhöriga i länet erbjuds en Inspirationsdag i Härnösand den 19 oktober i höst. Program och möjlighet till anmälan kommer senare.

Utbildning för anhöriga

Anhörigutbildning i demens

Utbildningstillfällen två gånger per år

Två gånger per år i mars och oktober erbjuder Sundsvalls Demenscentrum utbildning för dig som vårdar eller är närstående till en person med demenssjukdom. Utbildningen som omfattar fyra träffar innehåller information om demenssjukdomar, tips och råd runt vardagslivet, information om kommunens hjälpinsatser med mera.

Höstens anhörigutbildning i Demens:
Utbildningen består av fyra träffar och innehåller: Demenssjukdomar, bemötande och förhållningssätt, kognition, stärka dig i anhörigrollen, juridik, stöd och hjälp från kommunen.

Tillfällen
• Tisdag 8 oktober
• Tisdag 15 oktober
• Tisdag 22 oktober
• Tisdag 29 oktober

Tid
Klockan 14:00 – 16:30
Inklusive fikapaus.

Plats
Skepparegatan 5B, Demenscentrum Anhörigcenter

Anmälan
Anmäl dig senast 25 september 2019 på telefon 060-19 21 90, demenscentrum@sundsvall.se

Nationellt läger för Unga Anhöriga med en demenssjuk förälder

Årets läger

  • Västernorrland/Örnsköldsvik: 23-26 augusti
  • Dalarna/Avesta-16-19 augusti
  • Skåne/Ystad: 14-17 juni

Lägret är kostnadsfritt för deltagarna, det sponsras av Alzheimerfonden.Det här lägret startade 2011 i Avesta utifrån en ung killes ide, som själv var barn till en man som drabbats tidigt av Alzheimer. På lägret får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation. Du erbjuds också möjlighet att ställa frågor till personal med specialkompetens inom Demensområdet. Läs mer – Alzheimerfondens hemsida

Anmälan

www-delegia.com/anhoriglager

Utbildning för personal

Demenscentrum erbjuder kontinuerligt utbildningstillfällen för personal.

För information kontakta Demenscentrum

BPSD
BPSD – återträffar
BPSD – registerutbildning
Inbjudan skickas ut till ansvariga enhetschefer inför varje tillfälle

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Anhörigcenter 
Anhörigstöd, avlastning
Aktivitetscenter
Korttidsboende växelvård

Andra webbsidor

Sundsvalls demensförening
Svenskt demenscentrum
Demensförbundet
Alzheimerföreningen i Sverige
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD
Tips om förhållningssätt av demenssjuka personer
Förening för unga anhöriga
Landstinget Västernorrland, demenssjukvård & demensutredning

Kontakt

Sundsvalls Demenscentrum

060-19 21 90

Sundsvalls Demenscentrum
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Öppettider

Vardagar 8.30-12.00, 13.00-16.00

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.