Tomtegränd

Servicehuset Tomtegränd byggdes 1993 på svagt sluttande terräng i övre Haga, två kilometer från Sundsvalls centrum.

Servicehuset består av två byggnader. Varje byggnad har fyra plan och de är hopbyggda med en lägre tvåplansbyggnad som utgör förbindelsegång mellan husen. Där finns husets restaurang, fotvård och café med samlingslokaler. I närheten finns livsmedelsbutik, postombud, skola och frisör. Busshållplatsen ligger cirka 200 meter från vår entré.

Vårt mål

Hos oss på Servicehuset Tomtegränd bedriver vi en individuellt anpassad social och medicinsk omvårdnad med dig som gäst i centrum. Vi vill att du och dina anhöriga ska känna trygghet och förtroende för vårt sätt att hjälpa dig så att du ska få ett gott och meningsfyllt liv här hos oss.

Så jobbar vi för att nå målet

När du blivit erbjuden en bostad hos oss är du välkommen på en visning av lägenheten och övriga utrymmen. För att du ska känna dig trygg hos oss har vi ett välkomstsamtal på inflyttningsdagen. Tillsammans gör vi en insatsplan där du och dina anhöriga är med. Inom cirka två veckor kommer din kontaktman att göra en genomförandeplan med dig där vi skriver ner vad som är viktigt för dig och hur du vill ha din hjälp utförd.

Aktiviteter och utevistelse

Här hos oss har vi ett fungerande boende- och anhörigråd sedan många år som består av representanter från de som bor hos oss, personal, anhöriga och frivilliga organisationer. Tillsammans med boenderådet anordnar vi under året en mängd aktiviteter som exempelvis underhållning, utflykter och fester.

Utifrån individuellt beviljade aktivitetsbistånd har du möjlighet att själv påverka vad din aktivitet ska innehålla, som exempelvis en pratstund, promenad eller spela spel.

Kontakt med anhöriga

I samråd med dig planerar vi hur kontakten med dina anhöriga ska ske. I första hand sker kontakten mellan dina anhöriga och personal genom dig och din kontaktman. Vi anordnar också årligen en träff för anhöriga.

I huset finns handikappanpassade ettor, tvåor och treor i ljusa färger. I vissa lägenheter är den övre delen av väggen mellan kök och vardagsrum glasad, vilket ger mer ljus och bättre utsikt. I flertalet lägenheter finns det inglasade balkonger, de övriga har fransk balkong.

Du har ett eget hyreskontrakt. Varje lägenhet är en brandcell som är utrustad med en rökdetektor och spis-timer. Alla eluttag är jordade. Servicehuset har ett eget trygghetslarm som är kopplat till personalens larmtelefoner. Uteplatser finns på båda sidor om huset. I samband med byte av hyresgäst besiktas lägenheter och renoveras efter behov. På varje våningsplan finns en tvättstuga.

Vad ingår

Lägenheten är omöblerad och du möblerar den efter dina egna önskemål. Om behovet av hjälpmedel som till exempel specialsäng finns, kontaktas arbetsterapeut eller sjukgymnast. Telefonjack och tv-uttag med ComHems basutbud finns i varje lägenhet. Hushållsel ingår i hyran. Datauppkoppling beställer var och en själv vid behov. Det är viktigt att själv teckna en hemförsäkring.

Städning

För att du ska ha det trivsamt i din lägenhet kan du välja att sköta städningen själv eller ansöka om bistånd för det.

Om du inte har möjlighet att själv laga din mat, kan vi erbjuda mat från restaurangen. Du väljer själv om du vill äta där, hämta den själv eller få den levererad. Restaurangen har öppet vardagar klockan 11.30-13.30 och caféet har öppet vardagar klockan 13.00-15.30.

Meny

Individuella behov

Utifrån din matsituation kan vi anpassa din kost i samarbete med dietist. Om du är beviljad livsmedelsinköp ordnar personalen det en gång per vecka.

På servicehuset Tomtegränd är vi ett trettiotal anställda undersköterskor och vårdbiträden, samt ett antal vikarier som arbetar dag och natt för att du ska ha det bra. När du flyttar in hos oss tilldelas du en kontaktman som bygger upp en nära kontakt med just dig.

Det finns sjuksköterskor på servicehuset Tomtegränd. Vi har även regelbundna träffar med arbetsterapeut och sjukgymnast. Inom personalgruppen finns speciellt utbildade ombud inom demensvård, kost, rehabilitering och vård i livets slut.

Sjukvård

Du kan ansöka om hjälp med hälso- och sjukvård. Vi har sjuksköterskor på servicehuset och de har kontinuerlig kontakt med läkare.

Kontakt

Tomtegränd, enhetschef

073-056 34 65

Tomtegränd, sjuksköterska

070-513 62 82, 070-190 43 51

Tomtegränd, administratör

070-190 43 59

Tomtegränd servicehus

Tomtegränd 5A
856 42 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.