Att bo i servicehus

Att bo i servicehus innebär både trygghet och närhet till viss service.

Du bor i egen lägenhet men har restaurang, café och oftast kiosk och fotvård inom räckhåll. Hemtjänst och sjuksköterska finns i huset och du har tillgång till gemenskap och aktiviteter. I varje lägenhet ingår också ett trygghetslarm.

Du betalar din hyra enligt hyreskontraktet och en avgift för den trygghet, service och de insatser du har när du bor i ett servicehus.

När du ansöker om äldreboende eller servicehus – informationsblad inför ansökan.

Servicehus i Sundsvall:

Servicehus Adress Telefon och fax Enhetschef
Alnö Färjevägen 32
865 32 Alnö
060-66 34 68
fax 060-66 34 67
Telefon: 060-66 34 66
070-646 01 55
Knutsgården Knutsvägen
860 13 Stöde
0691-106 38
fax 0691-611 58
Telefon: 0691-101 00
070-371 30 77
 Matfors Skölevägen 15
864 31 Matfors
060-200 23, 060-200 24
fax 060-249 01
Telefon: 060-19 28 12
070-371 30 72
Tomtegränd Tomtegränd 5 A
856 42 Sundsvall
060-12 40 54
fax 060-15 56 16
Telefon: 060-15 56 62

Ansöka om plats på servicehus

Du ansöker om plats via socialtjänstens handläggningsenhet.

Ansökan, anmälan och behovsbedömning

Störst behov går först

Om du blir beviljad plats i servicehus får du flytta in så snart det blir en ledig lägenhet, förutsatt att ingen med ett större behov än du måste gå före. Det är alltid den med störst behov av vård och omsorg, som först blir erbjuden den lediga servicehuslägenheten.

Du kan få avslag på din ansökan om handläggaren efter utredning bedömer att du kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt. Överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Överklaga biståndsbeslut från socialtjänsten

I ett servicehus hyr du din lägenhet och ansöker om hemtjänst för hjälp med det du inte klarar själv. Precis som om du bodde kvar i ditt vanliga boende. Skillnaden är att du har närhet till matservering i huset och möjlighet till social samvaro tillsammans med andra.

Din hemtjänstpersonal har också sin lokal i huset vilket kan ge ökad trygghet. Du har en kontaktman i hemtjänstpersonalen som har särskilt ansvar för att du får hjälp på det sätt som du vill ha den utförd.

Din lägenhet möblerar du med dina egna personliga tillhörigheter.

Äldreboende

Om ditt omvårdnadsbehov är så stort att det inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänstinsatser kanske ett äldreboende passar bättre.
Äldreboenden

Seniorboende eller plusboende

Om ditt behov av omvårdnad och hjälp inte är så stort, men du känner man att det skulle vara tryggt och skönt med mer gemenskap och närhet till viss service kanske ett seniorboende eller plusboende skulle passa.

Dessa boendeformer erbjuds utan behövsbedömning av till exempel det kommunala bostadsföretaget Mitthem.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.