Hellbergsgården

hellbergsgården äldreboende

På Hellbergsgården vill vi ge dig en trygg, självständig och meningsfull tillvaro.

Hellbergsgården är ett äldreboende för dementa i Sundsvalls kommun som ligger på gångavstånd från Skönsbergs centrum. I Skönsberg finns apotek, vårdcentral, café och affärer. I nära anslutning till boendet finns två förskolor, vilket ger möjlighet till utbyte i möten mellan barnen och boendets äldre.

Hellbergsgården har 27 lägenheter som är uppdelade i tre enheter med tre gånger nio platser för demenssjuka, varav två platser är för växelvård. Boendet är byggt i ett plan och har en rymlig utemiljö.

Vårt mål

På Hellbergsgården vill vi genom en god omvårdnad, vilken ska utföras med respekt, kvalitet och ett gott bemötande gentemot dig och dina anhöriga, och ge dig en trygg, självständig och meningsfull tillvaro utifrån dina behov och förutsättningar.

Så jobbar vi för att nå målet

Efter inflyttning till Hellbergsgården genomför vi ett välkomstsamtal där du och dina anhöriga (om du så önskar) får möta områdeschef, ansvarig sjuksköterska och kontaktpersonen. Med utgångspunkt från din levnadsberättelse arbetar vi tillsammans fram en individuell vårdplan som sedan utgör grunden i vårt arbete.

Aktiviteter och utevistelse

Vi erbjuder aktiviteter som är anpassade både för små och stora grupper, allt enligt dina önskemål. Exempel på gemensamma aktiviteter i stora grupper är musikunderhållning cirka en gång i månaden och gymnastik en gång i veckan med hjälp av volontärer från Röda korset. Vårt samarbete med organisationer som Sköns PRO (pensionärernas riksorganisation) och Svenska kyrkan resulterar i musikunderhållning och fikastunder. I mindre grupper och på en mer daglig basis erbjuder vi aktiviteter som filmvisning, promenader och sångstunder. Eftersom boendet ligger i markplan har vi stora möjligheter till utevistelse och våra uteplatser är flitigt nyttjade under sommarhalvåret.

Kontakt med anhöriga

På Hellbergsgården finns inga speciella besökstider eftersom vi vill att anhöriga ska känna sig välkomna dygnet runt. Om en anhörig eller närstående behöver övernatta hos dig kan vi hjälpa till med det praktiska.

Hellbergsgården är ett äldreboende för dementa i Sundsvalls kommun som ligger på gångavstånd från Skönsbergs centrum. I Skönsberg finns apotek, vårdcentral, café och affärer. I nära anslutning till boendet finns två förskolor, vilket ger möjlighet till utbyte i möten mellan barnen och boendets äldre.

Hellbergsgården har 27 lägenheter som är uppdelade i tre enheter med tre gånger nio platser för demenssjuka, varav två platser är för växelvård. Boendet är byggt i ett plan och har en rymlig utemiljö.

Vår ambition är att erbjuda harmoniska måltider med god och näringsriktig mat i en rofylld miljö. Måltiderna intas i det gemensamma dagrummet men om önskemål finns så kan vi också servera maten i din lägenhet. Vår mat levereras från Allégårdens tillagningskök.

Individuella behov

Det är en självklarhet för oss att ta hänsyn till dina individuella önskemål också när det gäller kosthållning.

Boendet är indelat i tre avdelningar: Våren, Sommaren och Hösten. På Hellbergsgården arbetar två sjuksköterskor. På varje avdelning arbetar nio undersköterskor och vårdbiträden. Hellbergsgården är bemannad dygnet runt. Nattetid finns alltid en personal närvarande på varje avdelning. Det är undersköterskorna och vårdbiträdena som arbetar närmast vårdtagarna och det är dem du som anhörig kommer att ha mest kontakt med.

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i sina grupper, ansvarar för dokumentationen och de medicinska frågorna. Varje boende och dennes anhöriga har en ordinarie och en vice kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonerna och sjuksköterskan ansvarar för ett ankomstsamtal vid inflyttning och sedan att regelbundet, minst 1 gång/år, erbjuda anhörigsamtal. Dessa samtal är en möjlighet för boende och anhöriga att berätta, framföra synpunkter och önskemål och att ställa frågor. Personalen på Hellbergsgården har hög kompetens i demensfrågor och all personal är också utbildad enligt de nationella riktlinjerna.

Sjukvård

En distriktsläkare från Gillebergets vårdcentral ansvarar för boendet och besöker Hellbergsgården en gång i veckan. Tillgång till sjuksköterska finns hela dygnet. Under vardagar, kockan 7.00-16.00, arbetar Hellbergsgårdens egna sjuksköterskor.

Andra tider tar vi kontakt med kvälls- och nattsjuksköterskan som kontaktar jourhavande distriktsläkare vid akuta situationer. Finns behov av hjälpmedel så har vi ett gott samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut som kommer till boendet regelbundet. Finns behov av fotvård så förmedlar sjuksköterska kontakt med fotvårdsspecialist på äldreboendet Lindgården.

Kontakt

Hellbergsgården, enhetschef

060-19 29 23

Hellbergsgården, sjuksköterska

060-19 29 24, 060-19 29 27

Hellbergsgården, avdelning Hösten

060-19 29 30

Hellbergsgården, avdelning Sommaren

060-19 29 28

Hellbergsgården, avdelning Våren

060-19 29 29

Hellbergsgården äldreboende

Hellbergsgatan 1
856 31 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.