Lämna sidan snabbt Så döljer du ditt besök på webben

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa bör du anmäla det till socialtjänsten.

Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Här kan du göra en orosanmälan.

Oro för barn - anmälan

Att anmäla

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, bör anmäla detta till socialnämnden.

Att göra en anonym anmälan

Tänk på att alla uppgifter du lämnar kan komma att lämnas ut till berörda parter. Om du till exempel väljer att uppge ditt namn, kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.

Vad händer sedan?

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna. Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan. Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta mottagningsgruppen

E-post: socmottagningfamilje@sundsvall.se
Telefon: 060-19 22 62
Fax: 060-19 11 98

Vid akuta behov utanför kontorstid

Akut hjälp-socialjouren

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Stöd till barn och unga
Stöd till familjen
Stöd till unga brottsoffer

Akut hjälp
Barnahus Västernorrland
Möte mellan ung gärningsman och offer, medling
Stödcentrum för våldsutsatta vuxna
Stödcentrum för våldsutövande vuxen
Vad är våld och misshandel?
Våld i nära relationer eller sexualbrott

Andra webbplatser

Västernorrland mot våld

Kontakt

Mottagningsgruppen familje- och vuxenstöd

060-19 22 62

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
851 85 Sundsvall
Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4

Fax: 060-19 11 98

Vill du vara anonym när du kontaktar oss?
Tänk då på att du inte kan ange ditt namn eller ha namnet som e-postadress.

Öppettider

Måndag och tisdag 9-11 och 13-15.
Onsdag 9-11.
Torsdag och fredag 9-11 och 13-15.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.