Kärnhuset – Sundsvalls hem för barn och föräldrar

Vi erbjuder utrednings-, stöd- och behandlingsinsatser för familjer med barn mellan 0 och 12 år. Vi har plats för fyra familjer.

Placering på Kärnhuset

Föräldrar och barn placeras på Kärnhuset av många olika anledningar. Det kan vara föräldrar som behöver stöd i föräldraskapet, familjer i akuta kriser eller familjer där barn far illa. Gemensamt för familjerna är i de flesta fall att de befinner sig i en svår social situation.

Resurs för hela landet

Kärnhuset är en resurs för Sundsvall kommun och länet men vi tar även emot barn och föräldrar från andra delar av landet. Alla placeringar sker enligt socialtjänstlagen, SoL , eller enlig lagen om särskild vård av unga, LVU . Till Kärnhuset kommer föräldrar och barn genom socialtjänsten i sin hemkommun. Förfrågningar eller uppdrag till Kärnhuset sker genom kontakt med behandlingsledaren.

Kärnhuset ligger i Granloholm, cirka 5 kilometer från Sundsvalls centrum. I området finns gott om lekparker och backar för pulkaåkning och nära Kärnhuset finns natur att ströva omkring i. Kärnhuset består av 4 sammanbyggda radhus och framför Kärnhuset finns en gård med lekpark. Alla enheter är utrustade med dusch och toalett. Gemensamma utrymmen såsom kök, vardagsrum, lekrum och tvättstuga delas med andra boende.

Dagliga rutiner

Lunch och middag tillagas och serveras av personal med undantag av lunch på helgerna då familjerna själva har ansvar. Varje familj ansvarar också för att tvätta sin personliga tvätt och för att städa sin enhet.

Kärnhuset har som institution en inneboende struktur. Familjen har tillgång till personal dygnet runt om det finns behov av hjälp eller stöd.

På Kärnhuset arbetar elva familjebehandlare och en behandlingsledare. Behandlingsledaren arbetar dagtid, övriga arbetar på schema och har sovande jour i verksamheten. De yrkesgrupper som finns representerade är socionom, socialpedagog, fritidspedagog, förskollärare, samhällsvetare, barnskötare och mentalskötare.

Kompetens

Personalen har erfarenhet från barnpsykiatri, vuxenpsykiatri, institutionsvård, förskola, fritidshem, barnsjukvård, korttidshem och ärendehandläggning inom socialtjänst. De flesta i personalgruppen har olika vidareutbildningar som till exempel lösningsfokuserad korttidsterapi, kommunikationsanalys, nätverksarbete, samtalsmetodik, barnsamtalsutbildning och utbildning i ICDP/Vägledande samspel.

I Kärnhusets arbete är tron på människors förmåga till förändring grundläggande. Respekt, ärlighet och delaktighet är en grund för vårt arbete liksom att se till barnens behov i relation till sina föräldrar. Vårt sätt att arbeta styrs i varje enskilt ärende av det uppdrag vi fått och den enskilde individens behov. Tillsammans med varje familj gör vi upp en plan för hur uppdraget ska genomföras.

Teoretisk utgångspunkt

De teoretiska perspektiv vi utgår ifrån i vårt arbete är anknytningsteori, utvecklingspsykologiska teorier, systemteori, kognitiv teori och miljöterapi. Som grund i vår utredningsmodell använder vi BBIC.

Studiebesök

Kärnhuset arbetar alltid på uppdrag av socialsekreterare och vi strävar efter att vara tillgängliga och flexibla i fråga om att möta uppdragsgivarens och familjernas behov. Innan vi påbörjar arbetet med en familj ser vi gärna att barn och föräldrar kommer på studiebesök tillsammans med sin handläggare för att träffa personal och få information om verksamheten.

Utredning av behov

För en utredning på Kärnhuset är normaltiden åtta veckor. Utredningen bygger på observationer av och samtal med föräldrar och barn, allt med fokus på föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov. Vi gör även en analys av föräldrarnas förmåga till förändring. Kärnhusets stöd- och behandlingsarbete är i regel av kortvarig karaktär, cirka 1-6 månader, och finns vanligtvis inom områdena anknytning och gränssättning/vägledning. Som akutinstitution tar vi även emot barn i behov av skydd, ensamma eller tillsammans med förälder eller annan vuxen.

Kontakt

Kärnhuset

060-19 24 88

Nynäshamnsvägen 12-15
857 31 Sundsvall

Alexandra Sundström Behandlingsledare, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

072-142 76 73

Nuria Valiulina Enhetschef Barn, unga och familj, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

072-146 43 93

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.