Föräldraskapsstöd

Vill du växa och utvecklas i din roll som förälder?

Det är inte alltid lätt att vara förälder idag. Sundsvalls kommun erbjuder föräldraskapsstöd till dig. Metoderna vi erbjuder är beprövade och fungerar. Vi kan inte lova att du inte hamnar i konflikter. Men du kan få verktygen av oss som gör dem lättare att hantera. Vi har inga pekpinnar, istället ger vi dig redskapen som krävs för att du ska bli ännu tryggare i din roll som förälder.

Kostnadsfria gruppträffar

Våra kostnadsfria gruppträffar sträcker sig från småbarnsföräldrar till tonårsföräldrar och leds av våra utbildade gruppledare. Träffarna för er som har barn mellan 3 och 12 år heter ABC, Alla Barn i Centrum. Träffarna för er som tonårsföräldrar heter Älskade förbannade tonåring. På denna sida ger vi även tips på aktuella föreläsningar och andra föräldrastärkande nätverk som finns i regionen.

Älskade barn- ett föräldrastödmaterial från Studiefrämjandet för föräldrar i nytt land

Att flytta till Sverige från ett land med en annan kultur och traditioner kan bli en stor påfrestning för familjelivet. Föräldrar kan börja känna sig tveksamma och vilsna i sin föräldraroll. Och hur ska man kunna ge barnen en bra uppväxt om familjelivet är fullt av slitningar och konflikter?

Älskade barn bedrivs i studiecirkelform och riktar sig till föräldrar med rötter i andra kulturer och handlar om barnens vardagsliv i familjen och utanför hemmet. Innehållet i träffarna tar upp ämnen som handlar om barnomsorg, skola och fritid, normer och värderingar, problem och möjligheter. Alla de saker som påverkar vuxna och barn i familjen. Älskade barn är utformat efter föräldrarnas egna önskemål och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Materialet är anpassat för deltagare utan stora kunskaper i svenska språket och studiecirkelledarna pratar oftast deltagarnas modersmål.

Älskade barn är ett samarbetsprojekt tillsammans med Rädda barnen, Studiefrämjandet, Sundsvalls kommun.

Vill du veta mer om Älskade barn och när träffarna äger rum, kontakta Kristina Renard-Hård, föräldrastödssamordnare på Sundsvalls kommun.

För aktuell information om ABC, Kristina Renard-Hård, föräldrastödssamordnare på Sundsvalls kommun.

För aktuell information om Älskade förbannade tonåring, kontakta Kristina Renard-Hård, föräldrastödssamordnare på Sundsvalls kommun.

ABC står för Alla Barn i Centrum och är kostnadsfria föräldraträffar för dig som har barn som är 3 till 12 år. ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema.

Gruppträffarna leds av våra utbildade gruppledare och varje grupp har som mest 10 deltagare.
På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning kring ämnet. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

Se filmen om ABC-träffar (till Youtube, öppnas i nytt fönster)

Träff 1 VISA KÄRLEK

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 VISA VÄGEN

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Tonårstiden är en omtumlande period men också en tid då relationen kan fördjupas. Föräldraträffarna utgår från boken av Birgitta Kimber med samma namn och syftar till att stärka relationen mellan tonåringen och föräldrar. Innehållet utgår från forskning om tonåringens utveckling samt FN:s barnkonvention.

Älskade förbannade tonåring innebär att man som förälder träffas fyra gånger à 2,5 timmar inklusive fika tillsammans med våra utbildade gruppledare. Vid varje tillfälle tas olika teman upp, till exempel tonårstid, risk- och skyddsfaktorer, grupptryck, svåra samtalsämnen, att vara uppmärksam på sig själv.

För aktuell information om Föräldrastödsprogram KoMet, kontakta Kristina Renard-Hård, föräldrastödssamordnare på Sundsvalls kommun.

KoMet (Kommunikationsmetod) är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Målet är att lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter hemma och i skolan.

Föräldramottagningen

Föräldramottagningen är en öppen mottagning för dig som förälder som vill prata om ditt föräldraskap och ditt barn.
Föräldramottagningens hemsida

Familjecentret Kraftkällan

Familjecentret Kraftkällan är en ideell förening som vill vara en källa till ny kraft, nytt hopp och ny glädje för familjer.
Familjecentret Kraftkällans hemsida

Surfa Lugnt

Surfa Lugnt driver ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet.
Surfa Lugnts hemsida

Andra länkar

Bris
Länsstyrelsens föräldrastöd
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd (Regeringskansliet)
Louise Hallins hemsida
Martin Forster hemsida
Tonårsparlören
Vårdguiden 1177
Handbok för nätföräldrar

Kontakt

Kristina Renard-Hård Föräldrastödsamordnare

060-19 84 60, 070-191 61 52

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.