Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan ni som föräldrar behöva hjälp med att komma överens om vårdnaden, boendet och umgänget med barnen.

Domstolen lägger sig som regel inte i frågor rörande vårdnad, boende, umgänge eller underhåll om inte någon av föräldrarna begär det. Här kan du läsa mer om processen.

Föräldrar som är överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan skriva ner det i ett avtal. Avtalet ska godkännas av socialnämnden om det är till barnets bästa. Avtal godkända av socialnämnden är juridiskt bindande och har samma verkan som en dom.

Kontakta familjerättsenheten om ni vill skriva avtal.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket i de fall då det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Separerade föräldrar kan delta i samarbetssamtal. Syftet är att ni ska komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Samarbetssamtal är frivilliga och sker på initiativ från föräldrarna. Domstol kan hänvisa föräldrar till samarbetssamtal men föräldrarna måste själva vilja delta.

Samarbetssamtal är en slags medling, där båda föräldrarna ska vara beredda att överväga olika alternativ. Familjerättssekreteraren styr samtalet men det är ni föräldrar som tar besluten. Det ni kommer fram till kan skrivas ned i ett avtal (se under rubriken avtal ovan).

Kontakta en familjerättssekreterare om du är intresserad av samarbetssamtal.

Samarbetssamtal – broschyr

På familjerättsenheten utreds frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. Syftet med utredningen är att domstolen ska få ett beslutsunderlag. Utredningen fokuserar på barnets behov.

Om föräldrarna inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge kan en av föräldrarna lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för att domstolen ska fatta beslut i föräldrarnas ställe. Som regel har samarbetssamtal prövats innan frågan drivs vidare till domstol.

Tingsrätten kan begära en utredning av familjerättsenheten. Den ska mynna ut i en bedömning om vad som är till barnets bästa. I avvaktan på ett slutligt beslut kan tingrätten fatta ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) beslut.

Fler sidor på Sundsvall.se

Samarbetssamtal
Stödgrupper för barn

Andra webbplatser

Försäkringskassans underhållsbidrag
Tvist i domstol – Sveriges domstolar
Stämningsansökan – Sveriges domstolar

Kontakt

Familjerätten

060-19 10 00

Familjerätten
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: kl. 8.15-9.15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.