Faderskap och föräldraskap

Om mamman inte är gift när hon föder sitt barn ska faderskapet fastställas.

När barnet är fött får familjerätten ett meddelande från Skatteverket. Du som mamma till barnet får då ett brev där du uppmanas att höra av dig till familjerätten och beställa en tid. I brevet får du också skriftlig information om gemensam vårdnad.

Faderskapet fastställs genom en skriftlig bekräftelse. Samtidigt kan ni som föräldrar anmäla att ni  vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Föräldraskap kan fastställas till barn som tillkommit genom assisterad befruktning av modern i ett förhållande mellan två kvinnor.

Förberedelse för att bekräfta faderskap eller föräldraskap innan barnets födelse

Tidigast två månader innan beräknad födsel kan man boka tid för att skriva under faderskapsbekräftelse eller föräldraskapsbekräftelse samt gemensam vårdnad. Efter barnets födelse kommer någon från familjerätten att ta kontakt för att kunna slutföra bekräftelsen.

När två kvinnor får barn tillsammans, genom insemination eller IVF via landstinget, fastställs föräldraskap om mammans maka eller sambo lämnat samtycke till behandlingen.

Boka tid hos familjerättsenheten för att underteckna faderskaps- eller föräldraskapshandlingar. Telefon: 060-19 13 52, måndagar och fredagar kockan 13:30- 14:30, samt tisdagar-torsdagar klockan 08:15-09:15.

Om det råder osäkerhet om vem som är pappa ska rättsgenetisk undersökning inledas. När ett barn föds till föräldrar som är ogifta är mamman ensam vårdnadshavare. I samband med faderskapsbekräftelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Om föräldrarna är gifta behöver inte faderskapet fastställas.

Andra webbplatser

Anmälan gemensam vårdnad, skatteverket

Kommunens olycksfallsförsärking

Kontakt

Familjerätten

060-19 10 00

Familjerätten
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: kl. 8.15-9.15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.