Adoption

Att adoptera innebär att ta hand om ett barn under 18 år som sitt eget.

Syftet med adoption är att de vuxna som barnet lever tillsammans med också ska bli juridiska föräldrar och att barnet blir likställt med de sökandes släkt och familj.

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Det finns ingen övre åldersgräns, åldern är en av flera relevanta omständigheter vid samlad bedömning av sökandens lämplighet
  • Sambor, gifta eller ensamstående kan adoptera

För att få adoptera ett barn med hemvist utomlands behöver du kontakta familjerättsenheten. Då får du information om obligatorisk föräldrautbildning och adoptionsprocessen. Efter genomgången utbildning inleds en utredning.

I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska också innehålla information om din bakgrund och aktuella situation. En kontroll i social- och polisregister sker och du ska visa läkarintyg rörande ditt hälsotillstånd.

Socialnämndens behandlingsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets ursprungsland.

Ansök om medgivande genom att ta kontakt med en familjerättssekreterare.

När det finns ett beslut om medgivande aktiverar du kontakten med en adoptionsorganisation som hjälper till med utlandskontakten. Efter att du har fått ett barnförslag från adoptionsorganisationen ska du kontakta din handläggare på familjerättsenheten. Familjerätten ska då intyga att förhållandena är oförändrade och att adoptionsprocessen kan fortsätta.

När barnet kommit till familjen ska du återigen ta kontakt med din handläggare på familjerättsenheten. I vissa fall behöver tingsrätten fatta beslut om adoption, vilket sker efter ansökan från de blivande adoptivföräldrarna

Adoption av styvbarn:

Om du vill adoptera din sambos, makes eller makas barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att komma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

Ansök hos tingsrätten.


För att kontakta en familjerättssekreterare, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Andra webbplatser

Adoptionscentrum
Barnen framför allt
Barnens vänner
Familjeföreningen för internationell adoption
Försäkringskassan “Adoptera barn”
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
MFOF – Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
MFOF – Blanketter

Kontakt

Familjerätten

060-19 10 00

Familjerätten
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Öppettider

Telefontid: kl. 8.15-9.15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.