Ansök om kontaktfamilj eller kontaktperson

Om det finns ett behov för dina barn eller ungdomar att ha stöd av en kontaktperson eller en kontaktfamilj, kan du ansöka om det.

Vad är en kontaktfamilj/kontaktperson?

En kontaktfamilj är en vanlig familj som känner att de har tid och plats att hjälpa andra barn och deras föräldrar. Kontaktfamiljen förmedlar intresse till kommunen om att ta emot barn i sitt hem, vanligen någon helg per månad, och fungera som stöd för barnet/familjen utifrån barnets behov.

En kontaktperson är en person som har känner att de har tid och energi att hjälpa andra barn eller vuxna några timmar per vecka (Barnet/den vuxne sover alltså inte över hemma hos kontaktpersonen).

Stödet utgår från barnet/den vuxnes behov av hjälp. När det handlar om stöd till barn är biståndet oftast att ge stöd för någon aktivitet tillsammans med barnet, som barnets föräldrar av någon anledning är förhindrade att göra. Vuxnas behov kan exempelvis vara att bryta isolering eller stöd i sociala sammanhang.

Vårdnadshavarna kan ansöka hos kommunen om kontaktfamilj/kontaktperson för sitt barn. Vuxna ansöker själva. Ta kontakt med Mottagningsgruppen familje- och vuxenstöd. Vi som arbetar med detta är socialsekreterare. Kontaktfamilj/kontaktperson är tänkt för barn/vuxna som är i behov av speciellt stöd som den biologiska familjen och släkten inte kan tillgodose.

Efter ansökan gjorts kontaktas ni av en socialsekreterare som skriver en utredning. Denna utredning ligger till grund för beslut om ansökan blir beviljad eller om det blir avslag.

Kontaktfamiljer/kontaktpersoner utreds och godkänns av kommunen innan de kan få uppdrag för barn/vuxna. Alla kontaktfamiljer/kontaktpersoner har tystnadsplikt, men är även skyldiga att anmäla till kommunen vid misstanke om barn som far illa.

Verksamheten regleras av socialtjänstlagen. Dessa paragrafer berör ansökan om kontaktfamilj:

  • Ansökan om kontaktfamilj 4 kap 1 § SoL.
  • Utredningsskyldighet 11 kap 1 § SoL.
  • Anmälningsskyldighet 14 kap l § SoL.

 

Kontakt

Mottagningsgruppen familje- och vuxenstöd

060-19 22 62

Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen
851 85 Sundsvall
Besöksadress:
Norrmalmsgatan 4

Fax: 060-19 11 98

Vill du vara anonym när du kontaktar oss?
Tänk då på att du inte kan ange ditt namn eller ha namnet som e-postadress.

Öppettider

Måndag och tisdag 9-11 och 13-15.
Onsdag 9-11.
Torsdag och fredag 9-11 och 13-15.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.