Ungdomsrådgivningen

Den 30 april 2020 stängde Ungdomsrådgivningen – hit kan du vända dig från den 1 maj 2020

Mår du dåligt, lider av psykisk ohälsa och/eller har frågor om relationer?

Är du i behov av akut stöd kan du ta kontakt med Region Västernorrlands genom att ringa 1177. Du kan också vända dig till Region Västernorrlands primärvård på den hälsocentral där du är listad. Går du i skolan kan du vända dig till elevhälsovården på respektive skola.

Är du upp till 22 år kan du vända dig till Region Västernorrlands Ungdomsmottagning, Tullgatan 15, telefon 060-18 48 80, Ungdomsmottagningen Sundsvall.

Har du problem i dina relationer kan du vända dig till den kommunala Familjerådgivningen, Storgatan 1, telefon 060-19 18 90.

Har du frågor om studier eller arbete?

Om du studerar erbjuder Studie- och yrkesvägledaren på den skola där du studerar hjälp och stöd.

Om du inte studerar eller arbetar kan du vända dig till Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9, telefon 060-19 15 90. Där kan du bland annat få hjälp och stöd av Drivkraftspunkten (Studie-/arbetscoacher som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret för unga, KAA) samt Vägledningscentrum som stöttar dig i vägen mot arbete och studier.

Är du i etableringen (asylsökande med uppehållstillstånd) kan du vända dig till Flyktingmottagningen på Arbetsmarknadstorget, Skolhusallén 9, 060-19 15 90.

Om du varken arbetar eller studerar kan du skriva in dig på Arbetsförmedlingen via deras hemsida.

Har du frågor om ekonomi och/eller ekonomiskt bistånd?

Kan du vända dig till Mottagningsgruppen ekonomiskt bistånd, Norrmalmsgatan 4, telefon 060-19 10 60. Dit kan du ringa både för att ansöka om försörjningsstöd, men också för att få ekonomisk rådgivning.

Du kan också vända dig till Budget- och skuldrådgivningen på Konsument Sundsvall, ligger i Kulturmagasinet, Packhusgatan 4, telefon 060-19 12 08. Där får du råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder, får hjälp med att göra en hushållsbudget, göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare – eller få råd och stöd inför en ansökan om skuldsanering.

Behöver du stöd för familjesituationen/missbruk/barn som far illa/övrigt stöd från kommunens socialtjänst?

För kortare samtalsstöd kan du vända dig direkt till Ungdomsteamet, Skepparegatan 5B (City P-hus), telefon 072-147 12 55, alternativt mejl: ungdomsteamet@sundsvall.se.
Via Ungdomsteamet kan du även anmäla intresse för att medverka i gruppverksamheten Ventilen, en stödgruppsverksamhet för ungdomar mellan 13-22 år med en närstående med alkohol- och/eller narkotikaproblem och/eller psykisk ohälsa.

Du kan även vända dig till Mottagningsgruppen Barn och familj, Norrmalmsgatan 4, telefon 060-19 22 62. Där kan du, utifrån behov, bland annat få stöd, rådgivning och behandling.

Är du över 18 år och har upplevt våld i nära relationer kan du vända dig till Stödcentrum, telefon 060-19 84 40.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.