Öppenvård ungdomar 13-21 år

Öppenvården erbjuder stöd riktat till ungdomar,13-21 år, som använder alkohol, droger eller har behov av stöd av annan anledning.

Vid behov erbjuder vi även stöd till ungdomarnas föräldrar och syskon. Merparten av det stöd som ges förutsätter att behovet är utrett av en socialsekreterare men vi ger även kortare samtalsstöd via service.

Öppenvården bygger på ett motivationsarbete för att öka ungdomens drivkraft till förändring.

Samtalsstöd

Utgår ifrån ungdomens livssituation och behov och utformas därefter.

Haschsamtal

I haschsamtalen ligger tonvikten på information om cannabis och dess påverkan. Det består av cirka sex träffar och vänder sig till ungdomar som rökt cannabis vid enstaka tillfällen. Ungdomens föräldrar medverkar vid träffarna.

Haschavvänjningsprogram, HAP

Är ett drogpreventivt program på cirka 18 träffar som vänder sig till ungdomar som rökt cannabis mer regelbundet och som syftar till att motivera och stödja den unge att sluta missbruka cannabis. Det är önskvärt att föräldrar eller annan för ungdomen närstående person deltar under minst tre träffar.

Föräldrastöd

Vi erbjuder föräldrastöd till dig som förälder, vars ungdom har ett risk- eller missbruk av alkohol och/eller droger.

Praktiskt inriktat behandlingsprogram, A-CRA

A-CRA står för Adolescent Community Reinforcement Approach och är ett praktiskt inriktat behandlingsprogram. Det innebär cirka 16 träffar med fokus på att bygga upp nya drogfria relationer och fritidsintressen. Grunden finns i KBT och MI och innefattar även samtal med föräldrar eller andra viktiga vuxna personer i ungdomens liv.

Ventilen

Stödgruppsverksamhet för ungdomar, 13-22 år, med en närstående med alkohol- och/eller narkotikaproblem och/eller psykisk ohälsa. Gruppen innefattar 10 träffar och man delas in i lämpliga grupper utifrån ålder. Detta stöd kan man få utan att ha utretts av en socialsekreterare.

För mer info: Stödgrupper för barn och unga

Vid frågor: ventilen@sundsvall.se

Kontakt

Karin Ölund Familjebehandlare

070-258 22 21

Fatima Amar-Pettersson Familjebehandlare

070-189 36 01

Eftervårdsteamet Erbjuder stöd för ungdomar som vårdats på behandlingshem, efter behandling.

072-143 40 22, 072-085 76 90, 070-551 03 39

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.