Problem i skolan och skolfrånvaro

Att gå i en vanlig klass tillsammans med jämnåriga är väldigt viktig för att barn i socialt utsatta livssituationer ska finna en balans i tillvaron.

Enligt skollagen (7 kap. 10§) har alla barn skolplikt från sju års ålder. Forskning visar att barn och ungdomar med hög skolfrånvaro löper en ökad risk för att utveckla socialt avvikande beteende som avbrutna studier, missbruk och kriminalitet.

Om du har problem i skolan eller har mycket skolfrånvaro kan du vända dig till din rektor eller skolans elevhälsopersonal.
Alla grundskolor – kommunala

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Elevhälsa och trygghet
Likabehandling
Närvaroteamet

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.