Ansöka och anmäla

Första steget att få stöd och hjälp från kommunen är att ta kontakt med oss och beskriva situationen.

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Anmäla misstanke om barn som far illa

Ansökan om god man eller förvaltare gör du åt dig själv, någon i din familj eller närmaste släkt. Söker du åt någon annan gör du istället en anmälan.

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) är tänkt som ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem. Biståndet ska garantera dig en skälig levnadsnivå i den mån dina inkomster eller tillgångar inte räcker till.

Ekonomiskt bistånd

Vem kan få färdtjänst?

 • du som har ett funktionshinder – fysiskt, psykiskt eller medicinskt – med en varaktighet som kvarstår i minst tre månader
 • du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Ansök om färdtjänst

Mottagningsgruppen myndighetsutövning Vård och omsorg

Telefon 060-19 25 50. Telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Exempel på hjälp för äldre

 • Hjälp i hemmet, hemtjänst
 • Plats i särskilt boende
 • Aktivitetscenter för personer med demenssjukdom
 • Avlastande insatser för anhöriga.

Ansöka om hemtjänst
Ansökan om äldreboende eller servicehus

Mottagning för psykisk ohälsa

Telefon 060-19 26 60 (måndag, onsdag och fredag kl. 13.00-14.00)

Exempel på hjälp vid psykisk ohälsa

 • Dagverksamhet
 • Boende
 • Stöd i hemmet (individstöd).

Ansökan om insatser vid psykisk ohälsa, blankett

Är du orolig för att någon i din närhet eller du själv har hamnat i ett alkohol-, drog- eller spelmissbruk? Tveka inte att kontakta vår mottagningsgrupp.

Missbruk och beroende

Stödcentrum hjälper dig som är utsatt. Det finns hjälp att få så tveka inte att ta kontakt – du kan vara anonym.

Våld i nära relationer eller sexualbrott

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är när något inte gått som det ska eller inte har blivit utfört på rätt sätt på grund av utföraren. Det gäller alltså inte om vårdtagare själv valt att avstå.

Exempel:

 • om en vårdtagare inte fått sin ordinerade medicin. Då ska du registrera det som en HSL-avvikelse
 • när en person som beviljats bistånd (till exempel hjälp och tillsyn i hemmet, hjälp med personlig omvårdnad, ekonomiskt bistånd eller särskilt boende) – och detta inte utförs på rätt sätt eller uteblir. Då ska du registrera det som en SoL/LSS-avvikelse
 • om en olycka eller skada drabbat socialtjänstpersonal på arbetsplatsen. Då ska du registrera det som en arbetsmiljöavvikelse.

Kontakt

Individ- och arbetsmarknadsnämnden Myndighetspostlåda

Vård- och omsorgsnämnden Myndighetspostlåda

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.