Ansöka och anmäla

Första steget att få stöd och hjälp från kommunen är att ta kontakt med oss och beskriva situationen.

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till socialtjänstens mottagningsgrupp. Vi tar emot ansökningar och beslutar om insatser, eller lämnar ansökan vidare för fördjupad utredning.

Ansökan, anmälan och behovsbedömning

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa till polisen på telefon 112.

Anmäla misstanke om barn som far illa

Ansökan om god man eller förvaltare gör du åt dig själv, någon i din familj eller närmaste släkt. Söker du åt någon annan gör du istället en anmälan.

Ansök eller anmäl att få god man eller förvaltare

Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) är tänkt som ett sista alternativ vid tillfälliga eller varaktiga ekonomiska problem. Biståndet ska garantera dig en skälig levnadsnivå i den mån dina inkomster eller tillgångar inte räcker till.

Ekonomiskt bistånd

Är du orolig för att någon i din närhet eller du själv har hamnat i ett alkohol-, drog- eller spelmissbruk? Tveka inte att kontakta vår mottagningsgrupp.

Missbruk och beroende

Stödcentrum hjälper dig som är utsatt. Det finns hjälp att få så tveka inte att ta kontakt – du kan vara anonym.

Våld i nära relationer eller sexualbrott

Vad är en avvikelse?

En avvikelse är när något inte gått som det ska eller inte har blivit utfört på rätt sätt på grund av utföraren. Det gäller alltså inte om vårdtagare själv valt att avstå.

Exempel:

  • om en vårdtagare inte fått sin ordinerade medicin. Då ska du registrera det som en HSL-avvikelse.
  • när en person som beviljats bistånd (till exempel hjälp och tillsyn i hemmet, hjälp med personlig omvårdnad, ekonomiskt bistånd eller särskilt boende) – och detta inte utförs på rätt sätt eller uteblir. Då ska du registrera det som en SoL/LSS-avvikelse.
  • om en olycka eller skada drabbat socialtjänstpersonal på arbetsplatsen. Då ska du registrera det som en arbetsmiljöavvikelse

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden Myndighetspostlåda

Flexite-ärenden Felanmälan och support

060-19 25 00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.