Frivilligt socialt arbete

Vill du göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera frivilliguppdrag inom kommunen att välja bland.

För frivilliguppdrag får du en viss ersättning. Olika uppdrag kräver olika förkunskaper men intresse och engagemang räcker ofta långt. Du får alltid stöd i ditt uppdrag! Här hittar du en sammanställning över olika typer av frivilliguppdrag som finns i kommunen.

Stöd någon med funktionsnedsättning

Socialtjänsten har flera meningsfulla uppdrag för dig som kan avsätta lite tid varje vecka eller månad för att stödja en person med funktionsnedsättning och dennes familj. Du kan till exempel ta ett uppdrag som kontaktperson, ledsagare, avlösare eller stödfamilj. Du får ersättning för ditt uppdrag. Dessa uppdrag har stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Mer information om de olika uppdragen får du via länken nedan. Du kan också skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig för att berätta mera.

Stöd någon med funktionsnedsättning

Kontaktfamilj eller kontaktperson

Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar din vardag med barn och ungdomar som av sociala skäl behöver någon annan viktig vuxen utanför sin familj. Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Familjehem

När barn och ungdomar för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj – ett familjehem (det som förr brukade kallas fosterhem). Dessa uppdrag har stöd i Socialtjänstlagen – SoL.

Familjehem

Bli god man eller förvaltare

Behovet av gode män och förvaltare är mycket stort. Många står i kö, därför behövs din insats.

Bli god man eller förvaltare

Särskilt förordnad vårdnadshavare-ensamkommande barn.

Så snart ett ensamkommande barn har fått permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare tillsättas.

Särskilt förordnad vårdnadshavare-ensamkommande barn.

Fler sidor på Sundsvall.se

Aktuella uppdrag

Andra webbplatser

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

”Vill du göra en insats för ett barn?” – Socialstyrelsens sida med berättelser, filmer, information, frågor och svar med mera

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.