Anhörigstöd, avlastning

Är du anhörig till någon som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk behöver ditt stöd i vardagen?

Vill du ansöka om, eller få råd kring mera stadigvarande och behovsprövade stödinsatser? Då ansöker du via blankett eller genom att ringa socialtjänstens mottagningsgrupp. När vi fått din ansökan tar vi kontakt med dig och bokar en träff för att samtala om dina behov. Därefter gör handläggaren en bedömning och fattar ett beslut som visar om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Du kan till exempel ansöka om:

 • Avlösning av hemtjänsten
 • Ekonomisk ersättning i form av kontantbidrag (använd rutan “Annat” på ansökningsblanketten)
 • Vistelse på korttidsboende eller växelvård för den vårdbehövande
 • Vistelse på aktivitetscenter (tidigare kallat dagvård) för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Ger möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter under dagtid
 • Växelvård – Vistelse på korttidsplats i ett äldreboende för den vårdbehövande
 • Ansökan om insats i äldreomsorgen – blankett.

Tillfällig avlösning av anhörigstödjare 

Om du behöver bli avlöst några timmar under en vardag för att uträtta ärenden, hälsa på någon eller bara få koppla av en stund finns möjlighet till avlösning i hemmet via anhörigstödjarna. Tillfällig avlösning är kostnadsfri.
Kontakta anhörigstödjarna vid Anhörigcenter: telefon 060-19 21 90 eller anhorigcenter@sundsvall.se.

Behöver du mer regelbunden och stadigvarande avlösning kan du ansöka om det hos socialtjänstens mottagningsgrupp för äldre och funktionsnedsatta. 

Avlösning vid anhörigstödsboende

Om du som anhörig behöver några dygns egen tid, kan du boka avlösning i form av anhörigstödsboende för den vårdbehövande i upp till 14 dygn. För denna form av avlösning behövs ingen behovsprövning.
Kontakt via telefon: 060-19 28 38

Meddelande kan också lämnas via Mottagningsgruppens telefon.

För personer med demenssjukdom: 

 • Solgården i Indal,
 • Ljustagården i Ljustadalen,
 • Skottsundsbacken i Njurunda.

För övriga: 

 • Rutsgården i Liden.

Anhörigstödsboende kan bokas vid flera tillfällen, men endast för en period i taget. För avlösning vid anhörigstödsboende betalar du endast matkostnad. 

Vill du ansöka om, eller få råd kring mera stadigvarande och behovsprövade stödinsatser?

För stadigvarande, regelbunden avlösning

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp.

Du kan också ansöka om:

 • Vistelse på aktivitetscenter (tidigare kallat dagvård) för personer med mild till måttlig demenssjukdom. Ger möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter under dagtid
 • Växelvård – Vistelse på korttidsplats i ett äldreboende för den vårdbehövande.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kontakt

Anhörigcenter

Anhörigcenter
Skepparegatan 5B
851 85 Sundsvall

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 08.30-10.00
 
Om du redan har beviljade och pågående hemtjänstinsatser kontaktar du ansvarig biståndshandläggare.
 
Om ett akut behov av hemtjänstinsatser uppkommer under helg/kväll/natt ringer du 1177 och begär att få kontakt med tjänstgörande distriktssköterska i Sundsvalls kommun.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.