Anhörigcenter

Anhörigcenters logotype

För dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk behöver ditt stöd.

För anhöriga till närstående med demenssjukdom hänvisar vi till Demenscentrum.

Välkommen till vår lokal på Skepparegatan 5 B, samma hus som i parkeringshuset vid Selångersån i Sundsvall. Där finns våra anhörigkonsulenter och anhörigstödjare.

Vid anhörigcenter kan du få enskilda samtal, rådgivning, gå i anhöriggrupp, informationsträffar, avlösning i hemmet och hjälp med att kontakta olika funktioner i samhället. Vi har tystnadsplikt och vi dokumenterar inte.

Caféträffarna riktar sig till dig som vårdar eller har omsorg om en närstående och även dina närstående. Oavsett anledningen till att du vårdar din make, maka, vän eller ditt barn så är du välkommen.

Syftet med träffarna är att ge möjlighet till social samvaro med andra i liknande situation och möjlighet att dela positiva upplevelser tillsammans. Vid varje träff finns personal från Anhörigcenter med. Träffarna brukar vara 1,5-2 timmar men alla deltar så länge de själva vill och orkar.

Välkomna till våren 2019 och Caféträffar på Anhörigcenter

31/1 kl 14.00   Cafe´- Vi träffs och trivs

14/2 kl 14.00  Alla Hjärtans dag, Info om Hjärt-Lungräddning av Peter Helsinger

28/2 kl 14.00    Bingo

14/3 kl 14.00  Musikteater av Linde och Chrisse

28/3 kl 14.00 Våffelcafe´: Kaffe och Våffla med tillbehör 50:-/pers

11/4 kl 14.00  Musikquiz

25/4 kl 14.00 Allsång med Heidi Jonsson

9/5 kl 14.00 Modevisning av Seniorshop

23/5 kl 14.00 Cafe´- Vi träffs och trivs

5/6 kl 14.00 Utedag vid Sidsjön; Korvgrillning, frågeslinga

Träffarna är torsdagar ojämna veckor på Skepparegatan 5, om ej annan plats anges.

När du ska anmäla att du vill delta behöver du göra det senast tre dagar innan till Anhörigcenter:

Caféerna hålls på Anhörigcenter, Skepparegatan 5 B i Sundsvall
Vårens program sker i samarbete med studieförbundet NBV

Hjärtligt Välkomna !

Välkommen till vårens Anhörigkvällar!

Att som anhörig hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge glädje, men det kan också vara tufft, och ibland kan man som anhörig själv behöva stöd.

Vi vänder oss till anhöriga som har närstående med fysisk eller psykisk ohälsa, någon form av funktionsnedsättning eller med ett beroende.

Teman under kvällarna:

  • Vad är stress, oro, ångest? Tankar och känslor.
  • Acceptans, sömn och sömnproblematik.
  • Ta hand om dig! Hur gör man då? Energi/Återhämtning/Vila

3 träffar, anmälan gäller för samtliga träffar, max 15 deltagare.

Datum

3 april, 17 april samt 8 maj

Tid

18.00-20.00 med fikapaus.

Plats

Anhörigcenter, Skepparegatan 5B, Sundsvall.

Anmälan sker till Anhörigkonsulenter

Lilli-Ann Forsberg ,060-198472 och Anna Enberg, 060-198471 eller via mail till:anhorigcenter@sundsvall.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.