Anhörigcenter

Anhörigcenters logotype

Mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av ålder, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk, behöver ditt stöd.

Välkommen till vår lokal på Skepparegatan 5 B, samma hus som i parkeringshuset vid Selångersån i Sundsvall. Där finns våra anhörigkonsulenter och anhörigstödjare.

Vid anhörigcenter kan du få enskilda samtal samt träffa andra i samma situation. Vi anordnar olika aktiviteter, föreläs­ningar, anhöriggrupper och annat som kan intressera dig som anhörig. Vi försöker ge dig verktyg och stöd som kan underlätta din vardag.

Givetvis kan du också ringa till oss och du får vara anonym om du vill.

Här är programmet för höstens caféträffar. När du ska anmäla att du vill delta behöver du göra det senast tre dagar innan till Anhörigcenter:

Caféerna hålls på Anhörigcenter, Skepparegatan 5 B i Sundsvall

29 sept kl 13-16 Surströmming (alt sill)  Plats: Träffpunkten Kristinelund anmäl ert deltagande senast 26 sept
27 okt kl 13-16 Modevisning – Seniorshopen Plats: Anhörigcenter anmäl ert deltagande senast 24 okt
6 nov kl 13-16   Drop-in Café Plats: Anhörigcenter anmäl ert deltagande senast 3 nov
20 nov kl 13-16 Kulturmagasinet – Vi möts vid entrén och gör gemensamt följe på aktuell visning/utställning. Fikar gör de som vill på caféet i huset.  anmäl ert deltagande senast 17 nov
4 dec kl 13-16 ”Jular vi minns” – Ta gärna med ett julminne som du vill berätta om anmäl ert deltagande senast 1 dec

Vad händer under

  • Nationella Anhörigdagen 6 oktober – öppet hus på anhörigcenter. Program Öppet hus 6 oktober Anhörigdagen
  • Anhörigutbildning i psykisk ohälsa och/eller missbruk vår och höst.
  • Enskilda samtal och anhöriggrupper.

 Är du orolig för någon i din närhet som har en missbruksproblematik eller lider av psykisk ohälsa?

Ta kontakt med Anhörigcenter för råd och stöd, enskilt eller i grupp.

Kontakt

Ann-Margrete Östman Anhörigkonsulent

060-19 84 74

Annilla Augustinsson Anhörigkonsulent

060-19 84 77

Isabelle Sjödin Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-275 62 34

Ann-Sofie Torstensson Anhörigstödjare

060-19 84 76, 073-271 86 01

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.