Anhörigcenter

Anhörigcenters logotyp. Symbolen är två personer som omfamnar varandra.

Bemanning och tillgänglighet kommer att vara lägre under sommaren.

Vi finns tillgängliga på telefon 060-19 21 90 för råd, stöd och handledning

 • 21 juni-16 juli, måndag-fredag 08.30-16.00
 • 19 juli-23 juli, måndag-fredag 08.30-12.00
 • 26 juli-30 juli, måndag-fredag 08.30-16.00

 

 

Under rådande omständigheter tar vi ansvar. Vi fortsätter att pausa fysiska besök på Anhörigcenter och Demenscentrum tills vidare. Vi finns för dig på telefon eller, om du vill, via Skype efter överenskommelse.

Ring 060-19 21 90 eller mejla våra funktionsbrevlådor om du behöver kontakta oss:

Enskilda samtal, Anhöriggrupper för 70+ är inställda.

Anhörigstödet är öppet för:

Enskilda, bokade samtal för anhöriga under 70 år.
Önskar du som anhörig samtal per telefon med Anhörigkonsulent ring 060-19 84 71 eller 060-19 84 72 eller kontakta via mail: anhorigcenter@sundsvall.se

Mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk behöver ditt stöd.

Att hjälpa, stödja eller vårda en närstående kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som hjälper får stöd.

Med anhöriga menas personer över 18 år som vårdar eller stödjer närstående.
Närstående kan vara en person i familjen, en partner, nära släkting, nära vän eller granne.
Den närstående kan ha psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom eller har missbruks- eller beroendeproblematik.

För anhöriga till närstående med demenssjukdom hänvisar vi till Demenscentrum.

Vad är syftet med anhörigstöd?

 • Att minska den anhöriges belastning, både den fysiska och psykiska.
 • Att anhöriga genom stöd får en förbättrad livssituation och att risken att drabbas av ohälsa minskar.

Anhörigcenters anhörigkonsulenter erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Rådgivning och stöd
 • Anhöriggrupper
 • Informationsträffar och Anhörigkvällar
 • Hjälp med att hitta kontakter och insatser i samhället som den närstående behöver.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp har du möjlighet att träffa andra i en situation som liknar din.

Nya grupper startas vid behov, har du önskemål om att delta, kontakta anhörigcenter.

Vilka grupper finns idag?

 • Anhörig till närstående med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, autism
 • Anhöriga till närstående med Huntingtons sjukdom, med start 19 augusti klockan 14.00-16.00. Anmäl dig till: Lilli-Ann Forsberg, anhörigkonsulent, Anhörigcenter, 060-19 84 72 eller anhorigcenter@sundsvall.se.
 • Anhöriga som har mist en närstående.

Anhörigstödjare

Den som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning av en anhörigstödjare. Hjälp kan ges i form av anhörigstödjare som kostnadsfritt kommer hem och avlöser den anhöriga när den närstående inte kan eller vill vara ensam. Det kan vara för att få tid för sig själv, kanske för att delta i någon aktivitet, resa bort eller bara vila en stund. Avlösning kan erbjudas måndag till fredag mellan 08.00-17.00, enligt överenskommelse kan tiden utökas till 19.00. Maxtid är 12 timmar i månaden.

Behov av regelbunden avlösning

Om du har behov av stadigvarande, regelbunden avlösning, kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp, Handläggningsenheten. Telefon: 060-19 25 50.

Alla på Anhörigcenter har tystnadsplikt och vi dokumenterar inte.

Stödet är kostnadsfritt.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

 

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.