Anhörigcenter

Anhörigcenters logotype

Mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av ålder, funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk, behöver ditt stöd.

Välkommen till vår lokal på Skepparegatan 5 B, samma hus som i parkeringshuset vid Selångersån i Sundsvall. Där finns våra anhörigkonsulenter och anhörigstödjare.

Vid anhörigcenter kan du få enskilda samtal, rådgivning, gå i anhöriggrupp, informationsträffar, avlösning i hemmet och hjälp med att kontakta olika funktioner i samhället. Vi har tystnadsplikt och vi dokumenterar inte.

Caféträffarna riktar sig till dig som vårdar eller har omsorg om en närstående och även dina närstående. Oavsett anledningen till att du vårdar din make, maka, vän eller ditt barn så är du välkommen.

Syftet med träffarna är att ge möjlighet till social samvaro med andra i liknande situation och möjlighet att dela positiva upplevelser tillsammans. Vid varje träff finns personal från Anhörigcenter med. Träffarna brukar vara 1,5-2 timmar men alla deltar så länge de själva vill och orkar.

Välkomna till våren 2019 och Caféträffar på Anhörigcenter

31/1 kl 14.00   Cafe´- Vi träffs och trivs

14/2 kl 14.00  Alla Hjärtans dag, Info om Hjärt-Lungräddning av Peter Helsinger

28/2 kl 14.00    Bingo

14/3 kl 14.00  Musikteater av Linde och Chrisse

28/3 kl 14.00 Våffelcafe´: Kaffe och Våffla med tillbehör 50:-/pers

11/4 kl 14.00  Musikquiz

25/4 kl 14.00 Allsång med Heidi Jonsson

9/5 kl 14.00 Modevisning av Seniorshop

23/5 kl 14.00 Cafe´- Vi träffs och trivs

5/6 kl 14.00 Utedag vid Sidsjön; Korvgrillning, frågeslinga

Träffarna är torsdagar ojämna veckor på Skepparegatan 5, om ej annan plats anges.

När du ska anmäla att du vill delta behöver du göra det senast tre dagar innan till Anhörigcenter:

Caféerna hålls på Anhörigcenter, Skepparegatan 5 B i Sundsvall
Vårens program sker i samarbete med studieförbundet NBV

Hjärtligt Välkomna !

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.