Anhörigcenter

Anhörigcenters logotype

Mötesplats för dig som är anhörig eller vän till någon som på grund av funktionsnedsättning, långvarig sjukdom eller missbruk behöver ditt stöd.

Att hjälpa, stödja eller vårda en närstående kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som hjälper får stöd.

Med anhöriga menas personer över 18 år som vårdar eller stödjer närstående.
Närstående kan vara en person i familjen, en partner, nära släkting, nära vän eller granne.
Den närstående kan ha psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom eller har missbruks- eller beroendeproblematik.

För anhöriga till närstående med demenssjukdom hänvisar vi till Demenscentrum.

Vad är syftet med anhörigstöd?

Att minska den anhöriges belastning, både den fysiska och psykiska.
Att anhöriga genom stöd får en förbättrad livssituation och att risken att drabbas av ohälsa minskar

Anhörigcenters anhörigkonsulenter erbjuder:

 • Enskilda samtal
 • Rådgivning och stöd
 • Anhöriggrupper
 • Informationsträffar och Anhörigkvällar
 • Hjälp med att hitta kontakter och insatser i samhället som den närstående behöver.

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp har du möjlighet att träffa andra i en situation som liknar din.

Nya grupper startas vid behov, har du önskemål om att delta, kontakta anhörigcenter.

Vilka grupper finns idag?

 • Anhörig till närstående med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, exempelvis ADHD, autism
 • Anhöriga till närstående med Huntingtons sjukdom, med start 19 augusti klockan 14.00-16:00. Anmäl dig till: Lilli-Ann Forsberg, Anhörigkonsulent Anhörigcenter, 060-19 84 72 eller anhorigcenter@sundsvall.se.
 • Anhöriga som har mist en närstående

Anhörigstödjare

Den som vårdar en anhörig i hemmet kan få avlösning av en anhörigstödjare. Hjälp kan ges i form av anhörigstödjare som kostnadsfritt kommer hem och avlöser den anhöriga när den närstående inte kan eller vill vara ensam. Det kan vara för att få tid för sig själv, kanske för att delta i någon aktivitet, resa bort eller bara vila en stund. Avlösning kan erbjudas måndag till fredag mellan 08.00-17.00, enligt överenskommelse kan tiden utökas till 19.00. Maxtid är 12 timmar i månaden.

Behov av regelbunden avlösning

Om du har behov av stadigvarande, regelbunden avlösning, kontakta socialtjänstens Mottagningsgrupp, Handläggningsenheten. Telefon: 060- 19 25 50.

Alla på Anhörigcenter har tystnadsplikt och vi dokumenterar inte.

Stödet är kostnadsfritt

Caféträffarna riktar sig till dig som vårdar eller har omsorg om en närstående och även dina närstående. Oavsett anledningen till att du vårdar din make, maka, vän eller ditt barn så är du välkommen.

Syftet med träffarna är att ge möjlighet till social samvaro med andra i liknande situation och möjlighet att dela positiva upplevelser tillsammans. Vid varje träff finns personal från Anhörigcenter med. Träffarna brukar vara 1,5-2 timmar men alla deltar så länge de själva vill och orkar.

Välkomna till hösten 2019 och Caféträffar på Anhörigcenter

12/9 kl 14.00   Café – Vi träffs och trivs

26/9 kl 14.30  Surströmming, kostnad 60 kronor per person. Vi träffas på Knutens aktivitetscenter, Axvägen 17

10/10 kl 14.00  Musikunderhållning med Trubadur

24/10 kl 14.00  Modevisning av Seniorshop

7/11 kl 14.00  Tommy Jansson kommer och berättar om Sundsvallsbranden

21/11 kl 14.00  Information från Överförmyndarnämnden om bland annat godmanskap och framtidsfullmakt

5/12 kl 14.00 Musikquiz

Träffarna är torsdagar ojämna veckor på Anhörigcenter, Skepparegatan 5B i Sundsvall, om ej annan plats anges.

När du ska anmäla att du vill delta behöver du göra det senast tre dagar innan till Anhörigcenter:

Hjärtligt välkomna!

Välkommen till höstens anhörigkvällar som planeras att starta oktober. 

Teman under kvällarna:

 • Vad är stress, oro, ångest? Tankar och känslor.
 • Acceptans, sömn och sömnproblematik.
 • Ta hand om dig! Hur gör man då? Energi/Återhämtning/Vila

3 träffar, anmälan gäller för samtliga träffar, max 15 deltagare.

Datum

3 okt, 17 okt samt 31 okt

Tid

Klockan 17.30-19.30 med fikapaus.

Plats

Anhörigcenter, Skepparegatan 5B, Sundsvall.

Anmälan sker till Anhörigkonsulenter: Lilli-Ann Forsberg ,060-198472 och Anna Enberg, 060-198471 eller via mail till:

Plats

Anhörigcenter, Skepparegatan 5B, Sundsvall.

Anmälan sker till Anhörigkonsulenter

Lilli-Ann Forsberg ,060-198472 och Anna Enberg, 060-198471 eller via mail till:anhorigcenter@sundsvall.se

Andra webbplatser

Anhörigas Riksförbund
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Socialstyrelsen

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.