Vilket stöd kan man få?

Här kan du läsa om vilket stöd du som är äldre kan få. För vissa tjänster krävs att du gör en ansökan, men det finns också stöd du kan få utan behovsbedömning.

För att du ska få dessa tjänster måste du göra en ansökan. Din ansökan använder vi för att göra en behovsbedömning tillsammans med dig. Tillsammans ser vi över dina behov och vilka möjliga lösningar som finns. Om dina behov inte kan tillgodoses på annat sätt så kan du få hjälp.

Hemtjänst

Hemtjänst är hjälp i hemmet med sådant som du inte kan klara själv. Du kan till exempel få hjälp med personlig omvårdnad, matinköp och städning. Hemtjänst – vad gäller?

För ansökan kontakta handläggningsenhetens mottagningsgrupp på telefon 060-19 25 50 eller fyll i och skicka in blanketten Ansökan om insatser inom äldreomsorgen enligt socialtjänstlagen.

Äldreboende

Sundsvalls kommun har äldreboenden för dig som behöver fysisk omvårdnad och assistans och för personer med demenssjukdom. Att bo i äldreboende

För ansökan kontakta handläggningsenhetens mottagningsgrupp på telefon: 060-19 25 50 eller fyll i och skicka in blanketten ansokan-om-insatser-inom-aldreomsorgen-enligt-socialtjanstlagen.

Lägenhet i servicehus

Egen lägenhet med närhet till viss service som hemtjänst och pensionärsrestaurang. Att bo i servicehus

För ansökan kontakta handläggningsenhetens mottagningsgrupp på telefon: 060-19 25 50.

Korttidsplats/Växelvårdsboende

För den som är sjuk och vårdas i hemmet finns möjlighet att växelvis bo i ett äldreboende. Korttidsboende – växelvård

För ansökan kontakta handläggningsenhetens mottagningsgrupp på telefon: 060-19 25 50 eller fyll i och skicka in blanketten ansokan-om-insatser-inom-aldreomsorgen-enligt-socialtjanstlagen.

Aktivitetscenter

För personer med lindrig demenssjukdom och har som syfte att ge möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter under dagtid. Aktivitetscenter

För ansökan kontakta handläggningsenhetens mottagningsgrupp på telefon: 060-19 25 50 eller fyll i och skicka in blanketten ansokan-om-insatser-inom-aldreomsorgen-enligt-socialtjanstlagen.

Färdtjänst

För dig med stort och varaktigt funktionshinder och/eller svårigheter att resa ensam med buss eller tåg. Kontakta kommunens trafikutredare, telefon 060-19 14 14. Färdtjänst och riksfärdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För information och ansökan, kontakta kommunens trafikutredare, telefon 060-19 14 14. Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

Bostadsanpassningsbidrag

Om du har ett handikapp som kräver att din bostad anpassas. För information och ansökan, kontakta stadsbyggnadskontorets handläggare, telefon 060-19 12 63, 19 12 93 eller 19 22 37. Bostadsanpassning

Stöd till anhöriga

Samordnas av Anhörigcentrum på Skepparegatan 5, telefon 060-17 74 75.

Aktiviteter vid Anhörigcenter annonseras i dagspress. Föredrag, gruppsamtal, underhållning med mera. Anhörigcenter

Tillfällig avlösning i hemmet eller vid avlösningsboende

För dig som vårdar en närstående och behöver vila eller få egen tid. För bokning tillfällig av avlösning hemma, ring: 060-19 84 76. För bokning av avlösningsboende, ring 060-19 28 38, måndag-fredag 10.30-11.30.  Anhörigstöd i form av avlastning och avlösning

Ledsagarservice

När du vill ha stöd på promenader, vid ärenden eller liknande. (drivs med stöd av kommunen) För bokning ring telefon 060-16 82 01. Ledsagning

Träffpunkter

Möjlighet till social samvaro och stimulans genom olika aktiviteter. Finns på sju platser i kommunen. Aktiviteter, verksamhet för äldre.

Fixar`n

Utför kostnadsfritt göromål i ditt hem som kan innebära fallrisk.
Bokningstelefon: 060-19 19 51

Fotvård

Kommunens fotvård är för dig som är 70 år eller äldre men även för dig med särskilda behov av fotvård. Sju fotvårdskliniker finns i kommunen. Fotvård, kommunal

Pensionärsrestauranger

I anslutning till servicehusen finns restauranger dit alla pensionärer är välkomna. Matsedeln publiceras varje vecka i dagspressen. Pensionärsrestauranger

Tästä oppaasta löydät tietoa kunnan palveluista suomeksi:

(Information om kommunala tjänster på Finska)
Tulee lähiaikoina.

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag, tisdag, torsdag och fredag 8.30-11.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.