Seniordagen 2017 i Kulturmagasinet

Måndagen den 9 oktober kl 10-15 bjuder Sundsvalls kommun på Seniordag, för sjätte året i rad.

Detta år ligger Seniordagen som inledning till den nationella eMedborgarveckan – en nationell kampanjvecka med fokus på ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Seniordagen bjuder som vanligt på en lång rad utställare som berättar och svarar på frågor om kommunens stöd och service till äldre. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att se, prova och lyssna till föreläsningar om en hel del ny teknik som kan underlätta och skapa glädje.

Programmet för eMedborgarveckan i sin helhet

Varmt välkomna till årets Seniordag!

Malin Larsson, socialnämndens ordförande, inviger Seniordagen strax efter öppning.

Möjlighet att fika till Seniordagspris finns i caféet i Kulturmagasinet.

Utställare:

 • Sundsvalls Mat&Måltider
  Kommunens kostorganisation bjuder på smakprover
 • Sundsvalls Stadsbibliotek
  Visar bibliotekets e-tjänster samt Digidelcenter
 • Finska Träffpunkten
  Berättar om verksamheten och visar ett finskt digitalt program för rehabilitering och rekreation
 • Romsk brobyggare
 • Trygga Sundsvall
  Berättar vad som görs för att öka tryggheten i Sundsvall
 • Kommunala pensionärsrådet – KPR
  Ett forum för samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen
 • FoU Kommunförbundet Västernorrland
  Forskning inom E-hälsa för äldre i Västernorrland med fokus på hemtjänst
 • Medelpads räddningstjänstförbund
  Förebyggande av olyckor i hemmet
 • Myndighetsutövning i vård och omsorg
  Hur ansöker man om stöd och hjälp
 • Avgifter i vård och omsorg
  Hur räknas avgiften ut?
 • Seniorval.se
  Nationell sök- och informationstjänst som hjälper seniorer och anhöriga att välja hemtjänst och boende
 • 1177 Vårdguiden
  Hur man loggar in och använder vårdguidens e-tjänster
 • Konsument Sundsvall
  Bland annat Solkartan, som visar hur mycket energi man kan få ut med solceller på taket
 • Kultur & Fritid
  Utbudet för kommunens seniorer, visar friluftskartan
 • Idéslussen
  Ny teknik och produkter inom äldreområdet
 • Resurscenter Kryddan på Örtagården
  Kognitiva hjälpmedel
 • Ledsagarservice
  Kostnadsfri hjälp att ta sig ut på vardagliga aktiviteter
 • Bad
  Utbudet av kommunala badanläggningar
 • Teater Västernorrland och Nordiska kammarorkestern
  Berättar om sitt utbud
 •  Färdtjänst – riksfärdtjänst
  Kollektivtrafikenheten informerar

Föreläsningar i programsalen:

 • Kl 11.00-11.45 – Självständighet och glädje med hjälp av digital teknik
  eHälsa är ett stort spännande och växande område där det händer nyheter varje dag. Nya innovationer testas tillsammans med dem som ska använda tekniken i s k Living labs. Exempel på pågående forskning där seniorer är med och formar framtiden. Föreläsare: Madeleine Blusi. Leg. sjuksköterska, Fil. dr i omvårdnadsvetenskap. Forskare vid Umeå Universitet och forsknings- och utvecklings-enheten, Kommunförbundet Västernorrland.
 • Kl 13.30-14.30 – Nya e-tjänster som vidgar dina vyer
  föreläsning. Just nu pågår ett intensivt arbete med att skapa attraktiva och användarvänliga tjänster inom olika kommunala verksamheter. Hur kan Virtual Reality-teknik användas inom kommunal verksamhet? Aktuella projekt och e-tjänster lyfts fram.Föreläsare: Jennie Olofsson, projektledare och Fredrik Kjellman Ölmerud, kommunikationsstrateg, Kommunförbundet Västernorrland.

Se och prova ny teknik

Ett antal företag visar produkter och tjänster inom ny digital teknik

Riksdagshörnan

Ta chansen att diskutera med riksdagsledamoten Ingemar Nilsson (S) i Riksdagshörnan som för dagen är placerad i anslutning till Seniordagens lokaler.

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.