Förebyggande hembesök

Är du 80 år eller äldre och tidigare inte har haft kontakt med äldreomsorgen, erbjuds du ett hembesök.

Då kommer en av våra anhörigkonsulenter och berättar om äldreomsorgen.

Du väljer själv om du vill tacka ja eller nej till erbjudandet. Besöket är kostnadsfritt.

Vid besöket får du ta del av vilka möjligheter det finns till stöd och hjälp utifrån din situation, samt till vilka personer du kan vända dig till vid olika frågor.

Vid besöket samtalar vi bland annat om:

  • Möjligheter till stöd och hjälp från äldreomsorgen och hur du gör när du vill ansöka.
  • Råd om vad du själv kan göra för att förebygga olyckor i hemmet.
  • Stöd till dig som vårdar någon anhörig/närstående.
  • Aktiviteter som kan intressera dig

I besöket utgår vi från dig, din situation och ditt eventuella behov. Vi tipsar även om ideella organisationer som har aktiviteter i området där du bor.

Vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Christina Hübinette Anhörigkonsulent

060-19 19 54, 070-190 95 40

Lotta Jakobsson Områdeschef

060-19 10 67, 070-190 11 75

Anhörigcenter

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.