Korttidsboende

När du som vårdar en anhörig eller närstående i hemmet känner att du behöver perioder av återhämtning för att orka, kan det vara dags att ansöka om växelvård.

Korttidsboende kan vara aktuellt efter vistelse på sjukhus när patienten behöver få en tids vardagsrehabilitering innan det är dags att flytta hem. Vistelsen är avgiftsbelagd.

Växelvård

Växelvård innebär att den som behöver vård växlar mellan att bo hemma och i något av kommunens äldreboendens korttidsplatser i perioder om en till två veckor. Denna form av avlastningsinsats kan ge den anhörige avlastning och den vårdbehövande kan på så sätt bo kvar längre i sitt ordinarie boende.

Korttidsboende

Efter vistelse på sjukhus, eller om något annat inträffar som gör att personen inte kan klara sig själv i hemmet, kan en tids vistelse på ett korttidsboende vara lösningen. I samband med utskrivning från sjukhus görs i vissa fall en vårdplanering där behoven diskuteras. Då kan ett beslut om korttidsboende fattas.

Vardagsrehabilitering sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Syftet med vardagsrehabilitering är att kunna klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Tillfällig avlösning vid korttidsboende

Om du som vårdar en anhörig hemma behöver tid för dig själv, kan du boka avlösning i form av anhörigstödsboende i 1-14 dygn. Ingen biståndsprövning görs. Anhörigstödsboende kan bokas vid flera tillfällen, men endast för en period i taget.

Det finns tre platser för personer med demenssjukdom och en plats för somatiskt sjuka.

För att boka anhörigstödsboende:

Telefon: 060-19 28 38
Telefontid: Måndag–fredag under kontorstid.

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 08.30-10.00
 
Om du redan har beviljade och pågående hemtjänstinsatser kontaktar du ansvarig biståndshandläggare.
 
Om ett akut behov av hemtjänstinsatser uppkommer under helg/kväll/natt ringer du 1177 och begär att få kontakt med tjänstgörande distriktssköterska i Sundsvalls kommun.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.