Ansökan om äldreboende eller servicehus

Du kan ansöka om plats på äldreboende eller servicehus genom att ringa eller skriva till Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg.

Innan du ansöker

När du känner att dina behov av omvårdnad och hjälp har blivit så stora att du bestämt dig för att ansöka om plats i äldreboende eller servicehus, är det några saker du behöver tänka på innan du ansöker:

  • Är ett äldreboende eller servicehus lösningen på mina behov, eller kan hemtjänst eller en annan boendeform vara det jag behöver?
  • Hur ska jag förbereda och planera för eventuell försäljning av nuvarande bostad?
  • Har jag någon som är redo att hjälpa mig med allt praktiskt om jag får en plats i äldreboende eller servicehus?
  • På ett äldreboende finns en säng. I övrigt får du möblera utifrån utrymme och önskemål.
  • På ett servicehus möblerar du själv upp lägenheten.
  • Är jag tillräckligt mentalt förberedd på en flytt?

Utredning

När du ansökt gör biståndshandläggaren vanligtvis ett hembesök hos dig för att samtala med dig kring dina behov och hur de bäst kan tillgodoses. Vid besöket kan dina anhöriga delta om du vill det. Om det behövs för utredningen kommer biståndshandläggaren att be om ditt samtycke för att få inhämta information från exempelvis distriktsköterska, hälsocentral eller hemtjänstpersonal. Utredningen innebär att biståndshandläggaren gör en kartläggning över din situation och dina behov. Den mynnar sedan ut i en bedömning där ställning tas till omfattningen av dina behov och hur de bedöms kunna tillgodoses. Huvudinriktningen är att först och främst stärka dina möjligheter till att kunna bo kvar i ditt eget boende.

Bifall – du kommer att anvisas plats

När utredningen är klar fattas ett beslut som du får hemskickat till dig med posten. Om dina behov bedöms vara så omfattande att de inte kan tillgodoses i ditt eget hem beviljas du en plats i ett boende.

Avslag – du har inte rätt till plats

Om utredningen visar att dina behov inte bedöms vara tillräckligt omfattande eller att det bedöms att de kan tillgodoses via hemtjänstinsatser får du ett beslut om avslag.

Besked om boende

När du fått beslut om bifall kommer du efter en tid att bli anvisad en plats på ett boende som kan tillgodose dina behov. Du har möjlighet att lämna önskemål om vilket boende du helst skulle vilja flytta till men du garanteras aldrig plats på ett specifikt boende.

Överklaga beslutet om du inte är nöjd.

Störst behov går först

Om du blir beviljad plats i servicehus får du flytta in så snart det blir en ledig lägenhet, förutsatt att ingen med ett större behov än du måste gå före. Det är alltid den med störst behov av vård och omsorg, som först blir erbjuden den lediga servicehuslägenheten.

Om du tackar nej

När beskedet kommer om vilket boende du anvisats ska du vara beredd att flytta in så fort anvisad lägenhet är tillgänglig för inflytt. Väljer du att tacka nej av något skäl ser vi det som att du inte längre anser dig ha behov av en plats vid ett särskilt boende. Då kan ditt beslut omprövas vilket innebär att en ny bedömning görs gällande ditt behov. Omprövningen kan leda till att du får avslag och därmed inte längre har rätt att flytta till något boende.

Kontakt

Mottagningsgruppen Myndighetsutövning Vård och omsorg

060-19 25 50

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Måndag-tisdag och torsdag-fredag 08.30-10.00
 
Om du redan har beviljade och pågående hemtjänstinsatser kontaktar du ansvarig biståndshandläggare.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.