Aktiviteter, verksamhet för äldre

Med anledning av Coronavirus Covid-19 gäller andra bestämmelser för våra boenden och aktiviteter, se nedan:

 • Besöksförbud råder på våra äldreboenden, servicehus och gruppboenden.
 • Alla våra träffpunkter och aktivitetscenter är stängda tills vidare.

 

Vid kommunens träffpunkter, pensionärsrestauranger och caféer kan du träffas för en stunds social samvaro.

Besök servicehusen

Vid kommunens servicehus för äldre finns pensionärsrestauranger och café eller kiosk.Där finns möjlighet för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning att träffas på vardagar för en stunds social samvaro.

Servicehus

Pensionärsrestauranger

Träffpunkter

Om du vill boka en lokal för någon aktivitet riktad till äldre kan du kontakta kioskerna i vissa särskilda boenden, via kiosken kan du också beställa förtäring till aktiviteten.

 • Centrala Sundsvall – servicehuset Allegården: Telefon 060-15 79 30
 • Nacksta – äldreboendet Kristinelund: Telefon 060-19 84 56
 • Matfors servicehus: Telefon 060-249 00
 • Alnö servicehus, café Alnöiten: Telefon 060-66 34 61
 • Stöde – servicehuset Knutsgården: Telefon 070-191 63 78
 • Haga – servicehuset Tomtegränd: Telefon 060-12 72 63

I kommunen finns fem Träffpunkter, varav tre ligger i anslutning till ett särskilt boende. Där kan besökarna delta i en social gemenskap och få stimulans i sin vardag genom olika aktiviteter. Man deltar utifrån förmåga och intresse. Träffpunkterna samarbetar med föreningar och enskilda frivilliga kring aktivitetsutbudet.

 • Alnö servicehus, Färjevägen 32, Alnö
 • Knutsgården, servicehuset, Knutsvägen 5 Stöde
 • Kristinelund, Axvägen 7, Sundsvall
 • Kvissleby, Affärsgatan 4B, Kvissleby
 • Skönsmohuset, Fridhemsgatan 71, Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.