Ramavtal

Ramavtal är ett avtal med uppgjorda villkor som gäller för hela kommunen.

Upphandlingen av ramavtalet har ägt rum i konkurrens mellan flera leverantörer. Ramavtalsleverantören har utsetts som vinnare. Kommunstyrelsens finansutskott beslutar om ramavtalen som kommunen tecknar.

Gällande ramavtal

Finns det ett ramavtal för något som en verksamhet behöver används avtalet alltid i första hand oavsett värdet på inköpet. I vår avtalsdatabas kan du se vilka gällande ramavtal kommunen har. Där ser du gällande avtalstider och vilka leverantörerna är. Gällande avtal, avtalsdatabasen.

Om det inte finns ett gällande ramavtal gäller följande:

Belopp 0-100 000 kronor

  • Inga krav på annonsering
  • Konkurrensutsättning genom att minst tre leverantörer tillfrågas

Belopp 100 000-535 000 kronor

  • Annonseras i e-Avrop
  • Mindre krav på formalia

Belopp över 535 000 kronor

  •  Annonseras i e-Avrop

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.