Allmänt om upphandling

Vi som jobbar med upphandlingar inom Sundsvalls kommun vill göra det så enkelt som möjligt för dig som företagare att lämna anbud till våra upphandlingar.

Det gör vi bland annat genom ett samarbete med Handelskammaren, Svenskt Näringsliv och Företagarna där vi driver vi ett förbättringsarbete. Detta är särskilt riktat mot små och medelstora företag. Här försöker vi besvara hur det kan bli lättare för dig att delta i våra upphandlingar.

Vad är bra att känna till om jag vill börja lämna anbud?

 • Att det finns en stor offentlig marknad.
 • Att kostnaden för att delta i offentliga upphandlingar inte behöver vara högre än för att bearbeta kunder på den privata sektorn.
 • Att det finns lagar och regler som styr den offentliga upphandlingen. Alla upphandlingar ska ske på så objektiva grunder som möjligt.

Hur kan jag få mer information som underlättar min medverkan?

 •  Du kan till exempel få information i samband utbildningar, seminarier, dialogmöten och företagsfrukostar. På det kommunala näringslivsbolagets webbplats kan du få information om bland annat nästa informationstillfälle. Näringslivsbolaget i Sundsvall.
 • Tillsammans med Näringslivsbolaget och företagslotsen gör vi företagsbesök. Det är bra tillfällen för dialog och information om upphandlingsfrågor.
 • Ett utvecklingsområde är att kunna erbjuda små och medelstora företag informationsträffar om vilka upphandlingar som man planerar under året.

Hur kan jag få reda på vilka upphandlingar som pågår?

 •  Enklast i den kommungemensamma annonsportalen, Västernorrlandsportalen. Där är det enkelt och kostnadsfritt att prenumerera på upphandlingar från flera av länets kommuner och landsting.
 • Vi annonserar även direktupphandlingar över 100 000 kronor i annonsportalen. Du hittar samtliga upphandlingsannonser i annonsportalen Databas för avtal och upphandlingar.

Hur har det blivit lättare för mig att delta i kommunens upphandlingar?

 •  Vi utbildar de verksamheter som upphandlar i att skriva och utforma anbudsunderlag och anbudskrav på ett enkelt sätt.
 • Vi förbättrar löpande mallar som används för att skapa förfrågningsunderlag. Det sker i samarbete med Svenskt Näringsliv, Företagarna och i arbetet inom Kammarkollegiets upphandlingsstöd.
 • Vår administration samt fakturerings- och betalningsrutiner har blivit bättre anpassade till små och medelstora företags villkor.
 • Möjlighet att lämna elektroniska anbud. Där är kraven minimerade när det gäller handlingar som ska vara bifogade till anbudet.
 • Fler och mindre upphandlingar gör det lättare för fler företag att lämna anbud.
 • Fler uppdelade upphandlingar, exempelvis i produktområden och i geografiska områden bidrar också till att fler företag kan lämna anbud.
 • Fler upphandlingar med kortare avtalstider. Detta får dock vägas mot vad som är effektivt för både beställare och leverantör. För korta avtalstider kan minska intresset för leverantören eftersom de kan bli mindre lönsamma. Korta avtal kan även bli dyrare att administrera för beställaren.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.