Allmänt om livsmedelsupphandling

Livsmedel är ett av de största inköpsområdena i kommunen. Det är viktigt att livsmedlen håller hög kvalitet och att distributionen fungerar.

I upphandlingen av livsmedel till kommunen ställer vi de krav som regelverket tillåter och där är kvalitets- och miljökrav en central del.

För att leverantörer ska kunna lämna anbud på mindre delar av upphandlingen delas den in i olika geografiska områden och många olika varugrupper. Varje företag lägger sedan anbud utifrån vad de kan leverera. Eftersom det är en offentlig upphandling så har alla möjlighet att vara med och lämna anbud.

Sundsvalls kommun köper stora volymer och är beroende av att få de leveranser man behöver. Därför är det viktigt att kommunen får leverantörer, det är också därför kommunen har relativt många leverantörer inom livsmedelsområdet. Trots att leverantörerna är många är det allt som oftast svårt att kunna köpa samtliga produkter med höga miljökrav inom den budget som finns inom området.

Utifrån det behov som finns beställer man i stort sett det mesta inom livsmedelsområdet, om det bara finns leverantörer som kan leverera. Ekologiskt och svenskt kött är ett önskemål från många och finns att köpa på ramavtalet. Är du producent och funderar på att ställa om din gård till ekologisk produktion finns information, Jordbruksverkets webbplats.

Hur stor andel av livsmedlen är lokalt producerade?

Vi har idag ingen möjlighet att mäta hur stor andel av livsmedlen vi köper in som producerats lokalt. Däremot har vi avtal med flera lokala leverantörer av livsmedel.

Gör kommunen något för att aktivt höja den andelen?

Vi har gjort det möjligt för kommunens enheter att handla säsongens grönsaker och rotfrukter från valfri leverantör. Denna valfria leverantör kan med fördel vara en lokal producent.

Vad för slags livsmedel kan produceras lokalt?

Det finns en mängd olika varor som kan produceras lokalt. Att bedöma vilka är något som vi överlåter till producenterna, de har mest kunskap om detta.

Hur ser avtalen ut – längd, kvantiteter, kvalitet, koldioxidekvivalenter med mera?

Avtalen löper på två år med möjlighet att förlänga med ytterligare ett plus ett år. Det vill säga totalt fyra år om förlängningsåren utnyttjas, vilket de oftast gör. Kvantiteterna som köps varierar med typen av produkt. Gäller det tillagning i produktionsköken kan behovet vara flera ton köttfärs, medan andra typer av produkter köps in i betydligt mindre kvantiteter. Vi har ställt omfattande kvalitetskrav i upphandlingen och bland annat tagit hjälp av Miljöstyrningsrådets kriterier. Koldioxidekvivalenter ingår inte i de kraven.

Gynnar detta små, lokala producenter av livsmedel?

Att gynna en särskild leverantör tillåter inte regelverket utan alla ska behandlas lika.

Hur får vi små, lokala producenter att lämna anbud?

Genom att vi delar upp upphandlingen i mindre geografiska områden och i flera olika varugrupper. Sedan är det också viktigt att informera om att de mindre leverantörerna kan samarbeta med andra företag som bland annat duktiga logistik- och transportleverantörer.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.