Lämna anbud, bli leverantör

Lämna in anbud på pågående upphandlingar för att bli leverantör till Sundsvalls kommun.

För att kunna vara med och lämna anbud behöver du veta vilka upphandlingar som annonseras. Här kan du se annonserade pågående upphandlingar.

Du anmäler din prenumeration genom att registrera dig i databasen e-Avrop. Välj det upphandlingsområde du är intresserad av.

Upphandlingsdatabasen e-Avrop..

I e-Avrop klickar du på den markerade pilen “Kommande upphandlingar”. Därefter kan du registrera dig. Foto: Sundsvalls kommun

 

Lämna anbud

Vi uppmanar alla att lämna in anbud elektroniskt och att lämna anbuden i tid.

Till din hjälp finns en checklista för att lämna anbud till Sundsvalls kommun.

 1. Hämta förfrågningsunderlaget från annonsen som finns i e-Avrop
 2. Gå igenom underlaget. Ställ frågor i god tid om något är oklart. Se även Frågor och svar under anbudstiden.
 3. Kontrollera att den information som vi begärt finns med i ditt anbudssvar. Följ gärna ordningen i förfrågningsunderlaget och undvik att lämna information som vi inte efterfrågat. Alla skall-krav som är angivna i förfrågningsunderlaget måste du som företagare uppfylla, annars förkastas ditt anbud.
 4. Använd svarsblanketter om dessa finns med i förfrågningsunderlaget.
 5. Lämna alltid in anbuden i god tid. Vi kan inte hantera för sent inkomna anbud. Det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand

Elektroniskt anbud, e-anbud

För att lämna ett elektroniskt anbud behöver du registrera ett konto i e-Avrop.
Så här gör du för:

Kvitto vid leverans

Med e-anbud får du som anbudsgivare ett kvitto på att anbudet är levererat och behöver inte vara osäkra på om anbudet nått fram i tid. Det elektroniska anbudet kan inte öppnas innan anbudstiden gått ut eftersom det är krypterat, signerat och har ett tidlås som garanterar detta.

Kontrollera ditt anbud

Du kan kontrollera ditt anbud i e-Avrop. Logga in och klicka på Mina anbud. Gå vidare till det aktuella anbudet. Anbudets status framgår av inlämningssidan.

Frågor och svar

Frågor som rör upphandlingen ska du ställa elektroniskt. Du ställer din fråga på samma sida som du hämtar förfrågningsunderlaget.

I upphandlingens annons står när sista dagen för frågor är. Vi skickar svar på dina frågor till dig och till alla som redan hämtat ut underlaget från e-Avrop. Svaret skickar vi via e-post. Vi publicerar också svaren i upphandlingens annons.

Frågor som kommer in efter sista dag för frågor får du inget svar på.

Vänta tills sista dag för frågor har passerat innan anbudet lämnas

Du kan, men bör inte, lämna in ditt anbud innan sista dagen för frågor passerat. Frågorna kan resultera i att vi behöver göra justeringar i förfrågan för att förtydliga vissa skallkrav eller hur utvärderingen går tillväga. Sista dagen för frågor är angiven i annonsen.

Om du redan har lämnat in ditt anbud kan du komma behöva komplettera ditt anbud för att det ska vara giltigt.

Vi meddelar dig om du behöver ändra anbudet

Om du har lämnat ditt anbud innan sista dag för frågor har passerat och underlaget har förändrats därefter, meddelar vi dig via e-post om du måste komplettera eller skicka in ett nytt anbud.

Vi använder oss vanligtvis av olika allmänna villkor när vi genomför upphandlingar. De här är våra vanligaste som kan vara bra för dig som leverantör att känna till.

Generella villkor

Uppförandekod

Varor

Avtal – Alos 05, Sveriges kommuner och landsting

Tjänster

Allmänna villkor Tjänster Sundsvalls kommun ver 2010

IT-tjänster

Avtal 90

Här kan du som vill bli kommunens leverantör:

 • Se planerade upphandlingar
 • Prenumerera på kommande upphandlingar
 • Se pågående upphandlingar
 • Ta del av förfrågningsunderlag
 • Snabbt ställa frågor
 • Enkelt lämna in anbud
 • Se gällande avtal i avtalsdatabasen

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.