Om konkurrensutsatt verksamhet

Vid konkurrensutsättning prövar kommunen om ett företag, kooperativ eller en förening helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet.

Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare. Det kan bidra till bättre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet. Riktlinjer för konkurrensutsättning av Sundsvalls kommuns verksamheter.pdf.

Konkurrensprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Det är den vanligaste metoden. I korthet innebär den att kommunen ber andra aktörer lägga anbud på att driva en viss verksamhet som kommunen tidigare skött. Hur sådana upphandlingar går till regleras närmare av lagen om offentlig upphandling (LOU).

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

LOV kom till för att öka valfriheten inom stöd, vård- och omsorgstjänster. Läs mer om lagen om valfrihetssystem (LOV). Sundsvalls kommun har valfrihet inom hemtjänsten. Bli utförare av hemtjänst i Sundsvalls kommun.

Konkurrens inom enskild förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg eller skolbarnomsorg

När det gäller skolan och förskolan kan du som förälder (eller myndig elev) välja mellan olika alternativ och driftsformer för dina barns skola och förskola. Starta pedagogisk verksamhet.

Kommunal verksamhet på entreprenad via uppdragsföretag

Det finns tjänster som kommunen konkurrensutsätter där valfriheten gäller kommunen och inte medborgaren. Genom att använda sig av så kallade uppdragsföretag ger kommun en större valfrihet, även om kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds till medborgarna.

Några exempel på verksamheter där vi använder uppdragsföretag:

  • Färdtjänst
  • Skolbusstransporter
  • Transport av hushållsavfall
  • Vinterväghållning
  • Vuxenutbildning
  • Tolkverksamhet.

I Sundsvall är det kommunstyrelsen som på delegation från kommunfullmäktige fattar beslutet om konkurrensutsättning i varje enskilt fall.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.