Inköp, regler och policy

Kommunens upphandling och inköp styrs av lagar, krav och riktlinjer. Här ser du några av de mest vanligt förekommande.

Strategi för upphandling och inköp

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun ska ske enligt kommunens regler. Se Inköpsstrategi för Sundsvalls kommunkoncern.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur kommunens upphandlingar ska gå till. Lagen gäller i alla EU-länder. Den reglerar inte vad som köps in, utan talar om hur något ska köpas.

Om regler för upphandling, Upphandlingsmyndigheten

Tröskelvärden för offentlig upphandling

Om en upphandlingen omfattar belopp som är större än tröskelvärdena gäller gemensamma regler för alla medborgare i EU-länder.

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser, Upphandlingsmyndigheten

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.