Hur man fakturerar kommunen

Är du leverantör och ska fakturera Sundsvalls kommun måste du skicka e-faktura. Det är viktigt att du säkerställer att rätt formation finns med på fakturan.

Från och med 1 april, år 2019, ska du som är leverantör till Sundsvalls kommun debitera oss via e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Uppgifter om Sundsvalls kommuns elektroniska fakturaadress

Van-leverantör för Peppol-fakturor är BTS
Sundsvalls kommuns peppol-id: 0007:2120002411

Van-leverantör för Svefaktura är Inexchange
Sundsvalls kommuns GLN-nummer: 7362120002412

Sundsvalls kommuns organisationsnummer: 2120002411
Sundsvalls kommuns momsregistreringsnummer: SE212000241101

Har du inte möjlighet att skicka e-faktura via ett affärssystem erbjuder vår van-leverantör en tjänst där du manuellt kan registrera upp till 100 fakturor om året helt kostnadsfritt.

Här kan du ser hur du förbereder dig: Obligatorisk e-faktura – så förbereder du dig, digg.se

En faktura ska innehålla

• Beställarens referensnummer, se referens nedan
• Leverantörens namn
• Leverantörens organisationsnummer
• Fakturanummer och fakturadatum
• Bank- eller postgironummer
• Leveransadress
• Specificerad moms
• Vad fakturan avser, se nedan.

Du måste också

• Ange om du är godkänd för F-skatt
• Ställa fakturan till Sundsvalls kommun och inte till enskild tjänsteman.

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller en referens, en kod på fyra till tio tecken. Två exempel på referens är: 5SAJN och 3MAT21RUN. En referens kan också bestå av enbart siffror. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referensnummer.

Referens på e-faktura

För att fakturan ska hamna rätt krävs att referensen ligger i rätt fält på e-fakturan, se exempel nedan:

Exempel på referens för efaktura.

Exempel på referens för efaktura. Foto: Sundsvalls kommun

 

 

 

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser

 • En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd
 • Datum för beställning
 • Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

Arbetskostnad

Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om till vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

Rabatter och pålägg

Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

Avtalad betalningsplan

Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan, till exempel vid större byggprojekt, ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder, och vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.

 • En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd
 • Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras
 • Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom

 • Felaktigt eller ofullständig faktura
 • Priset avviker från avtalat pris
 • Felaktig eller ofullständig adress.

Betalningsvillkor

Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.

Utländsk faktura skickas som e-faktura.

Fakturaadress

Även om vi vill ha fakturor i elektronisk format från er är det viktigt att ni har korrekt fakturaadress i kundregistret för att annan typ av information, som till exempel betalningspåminnelser, ska nå fram till oss och kunna handläggas på ett korrekt och snabbt sätt

Sundsvalls kommun
Fakturor
851 85 Sundsvall

Kontakt

Servicecenter Leverantör

060-19 84 20

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.