Fakturera kommunen

När du som leverantör ska fakturerar Sundsvalls kommun kan du göra det på olika sätt. Det finns också en del som måste finnas med på en faktura.

Alla fakturor ska innehålla:

  • Beställarens referensnummer (kod på 4-10 tecken, ex 5SAJN, 3MAT21RUN)
  • Leverantörens namn
  • Leverantörens organisationsnummer
  • Fakturanummer och fakturadatum
  • Bank- eller postgironummer
  • Leveransadress
  • Specificerad moms

Du måste också:

  • Ange om du är godkänd för F-skatt
  • Ställa fakturan till Sundsvalls kommun och inte till enskild tjänsteman

Referensnummer

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller ett referensnummer. Det är beställaren i kommunen som är ansvarig för att lämna referens.

En faktura kan skickas på olika sätt

Skicka enstaka e-fakturor eller om du inte har eget fakturasystem.

Skicka e-faktura från eget system

Idag finns ett flertal aktörer på marknaden som kan hantera e-fakturor från befintliga ekonomisystem. Vi kan ta emot från de flesta av dem. Kontakta oss för vidare information.

Mejla din PDF-faktura till: sundsvallskommun@recall.se

Skicka en PDF per faktura. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF som fakturan.

När du har skickat in din faktura ska du få ett automatiskt mejl med en kvittens. Får du inte någon kvittens måste du kontakta oss.

Skicka din pappersfaktura till:
Sundsvalls kommun
Fakturor
851 85 Sundsvall

Utländsk faktura

Skickas lika som övriga fakturor.

Kontakt

Servicecenter Leverantör

060-19 84 20

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.