Administrationsavgift, redovisa och betala

Kommunens leverantörer betalar en administrationsavgift på ramavtalen till Sundsvalls kommun.

Avgiften är inkluderad i avtalet och baseras på den omsättning som leverantören gör på avtalet.

 • Avtalsnamn och upphandlingsnummer (UH). Varje avtal som du har ska redovisas separat
 • Bifoga omsättning, exklusive moms, över avropad mängd från avtalet under aktuell period. Specificera per deltagande part
 • Total summa för administrationsavgift under perioden, baserat på redovisad omsättning exklusive moms
 • Vilket av de två alternativen för betalning du väljer, se Så betalar du avgiften.

Skicka informationen till e-postadressen: upphandling@sundsvall.se

Administrationsavgiften baseras på den totala omsättning på avtalet och utgår från fakturerat belopp exklusive moms. Moms ska alltså inte räknas med i administrationsavgiften. Se avtalet för aktuell procentsats.

 • Period 1, januari-juni, redovisas senast 31 augusti
 • Period 2, juli-december, redovisas senast 28 februari.

Om du inte har haft någon omsättning under perioden

Utan redovisning vet vi inte hur avtalet har använts. Därför är det viktigt att vi får information även om du inte har haft någon omsättning på avtalet under perioden. Meddela oss detta. Skicka information om avtalsnamn och upphandlingsnummer (UH) till: upphandling@sundsvall.se

Inbetalningsalternativen nedan gäller för Sundsvalls kommun. Det kan även gälla för länssamordnade avtal, då ska den totala omsättningen räknas samman. För enskilda avtal för Timrå kommun och Ånge kommun betalas avgiften till respektive kommun. Hör av dig till oss om något verkar oklart inför betalningen.

Alternativ 1: Vill du göra en inbetalning till oss?

Viktigt! Skicka inte en kreditfaktura om du gör en inbetalning.

Sundsvalls kommun
Koncernstaben
851 85 Sundsvall
Plusgiro: 125880-5

När du betalar in avgiften måste du ange:

 • Upphandlingsnumret (UH) på avtalet. Observera att administrationsavgiften ska betalas in per avtal
 • Tidsperioden som betalningen avser, exempelvis: 20XX jan-juni eller 20XX juli-december.

Exempel på märkning: UH-10-38 2012 jan-juni. UH-numret måste vara först.

Alternativ 2: Vill du att vi fakturerar dig?

Lämna följande information till oss med e-post: upphandling@sundsvall.se

 • Upphandlingsnumret (UH) på avtalet. Observera att administrationsavgiften ska betalas in per avtal. Tidsperioden som betalningen avser, exempelvis: 20XX jan-juni eller 20XX juli-december
 • Faktureringsuppgifter
 • Kontaktperson hos er och eventuellt referens- eller projektnummer.

Administrationsavgiften motsvarar självkostnaden för upphandling, uppföljning och förvaltning av avtalet. Sundsvalls kommun samverkar i upphandling med de kommunala bolagen, länets kommuner och regioner och i många fall Svenska kyrkan. De innebär att det kan vara många parter som använder ramavtalen. Kostnaderna för upphandlingen fördelas mellan deltagande parter.

Kontakt

Upphandling Ansvarar för upphandling och inköp

060-19 14 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.