Uteserveringar

Du som har uteservering kopplad till din restaurang eller ditt café kan nu söka förlängd tid för detta.

Det kan finnas omständigheter som påverkar dina möjligheter att förlänga tiden för uteserveringar det är därför viktigt att du hör av dig till oss.

Tillstånd krävs från polisen

För att få ha uteservering måste du söka tillstånd hos polisen varje år. Du måste skicka med en ritning som visar storleken och platsen av uteserveringen i din ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning och rådfrågar kommunen om det är möjligt att ha uteserveringen på den plats som du önskat.

Med ansökan ska du bifoga:

  • Måttsatt ritning som visar yttermått och placering av uteserveringen
  • Ritningen ska beskriva hur mycket plats det finns för gång- och cykeltrafik utanför serveringen
  • Fasadritning som visar serveringens utformning och anslutning till fasad
  • Beskrivning av möbler, hägnader/staket, parasoller, markiser med mera
  • F-skattsedel, du kan läsa mer om F-skattsedel på Skatteverkets hemsida

Var ansöker du om tillståndet?

Du ansöker om tillstånd hos polisen. Där hittar du också ansökningsblankett för upplåtelse av offentlig plats.  Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in.

Du som fått tillstånd för uteservering

Du som har fått tillstånd för uteservering är skyldig att återställa området i ursprungligt skick när uteserveringen tas bort. Dessutom ska du som har uteservering underhålla området, se till att framkomligheten inte begränsas och att du håller dig inom det område som du fått tillstånd för. Det gäller även blomsterarrangemang eller liknande som inte får hänga utanför serveringen.

Ibland behöver du söka bygglov för din uteservering

För vissa uteserveringar krävs det att du utöver tillstånd för markupplåtelse till uteservering även söker bygglov. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

Bygglov krävs om uteserveringen har:

  • tak
  • täta avgränsningar, exempelvis att utrymmet är slutet, oavsett höjd
  • fast skyltning, exempelvis en skylt på fasaden

Frågor om uteserveringar besvaras av:

Maud Nilsson
Torghandel, administration
Stadsbyggnadskontoret
Telefon:060-19 12 67

Fler sidor på sundsvall.se

Om serveringstillstånd.

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.