Uteserveringar

Du som vill få tillstånd att ha uteservering på kommunens mark måste söka tillstånd hos polisen varje år.

Du måste skicka med en ritning som visar storleken och platsen av uteserveringen i din ansökan till polisen. Polisen gör en bedömning och rådfrågar kommunen om det är möjligt att ha uteserveringen på den plats som du önskat.

Med ansökan ska du bifoga:

  • Måttsatt ritning som visar yttermått och placering av uteserveringen
  • Ritningen ska beskriva hur mycket plats det finns för gång- och cykeltrafik utanför serveringen
  • Fasadritning som visar serveringens utformning och anslutning till fasad
  • Beskrivning av möbler, hägnader/staket, parasoller, markiser med mera
  • F-skattsedel, du kan läsa mer om F-skattsedel på Skatteverkets hemsida

Var ansöker du om tillståndet?

Du ansöker om tillstånd hos polisen. Där hittar du också ansökningsblankett för upplåtelse av offentlig plats.  Ansökningsavgift ska betalas när ansökan lämnas in.

Ibland behöver du söka bygglov för din uteservering

För vissa uteserveringar krävs det att du utöver tillstånd för markupplåtelse till uteservering även söker bygglov. Bygglov söker du hos stadsbyggnadskontoret.

Bygglov krävs om uteserveringen har:

  • tak
  • täta avgränsningar, exempelvis att utrymmet är slutet, oavsett höjd
  • fast skyltning, exempelvis en skylt på fasaden

Frågor om uteserveringar besvaras av:

Maud Nilsson
Torghandel, administration
Stadsbyggnadskontoret
Telefon:060-19 12 67,
070-286 91 82

Serveringstillstånd och alkoholtillstånd

Har du frågor om serveringstillstånd hittar du det här på hemsidan.

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.