Torghandel och marknader

Om du är intresserad av att driva torghandel i Sundsvall kan prata med oss på kommunen.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats. Frågor om F-skattsedel besvaras av Skatteverket.

Tider för torghandel och torgplatser på Stora torget

Torghandel sker mellan 09.00-18.00 måndag – lördag. Söndagar och röda dagar förekommer ingen torghandel. Vid torghandelsplatserna närmast Storgatan får bara försäljning av blommor, frukt och grönsaker förekomma. Vid särskilda skäl kan upplåtelse även ske för annan handel.

Livsmedelshantering

Har du frågor som rör hantering av livsmedel ska du ta kontakt med miljökontoret.

Avgifter

Avgifterna faktureras månadsvis för Stora torget och torghandelsplatser enligt lokala ordningsföreskrifter för Sundsvall. Aktuella avgifter hittar du här under rubriken “Markupplåtelse för olika ändamål”, tabell 13 a: Avgifter för torghandel

Torgplats för hobbyverksamhet, skolklasser, föreningar med mera

Du som bedriver hobbyverksamhet och vill sälja dina alster, vill marknadsföra din verksamhet eller vill tjäna pengar till klassresan eller till föreningen kan ansöka om tillfällig torghandelsplats på Stora Torget i Sundsvall.

Tillfällig torgplats är kostnadsfri

Du måste ansöka om plats för att få stå på torget, fyll i blanketten nedan och skicka den till oss. Reglerna för tillfällig torgplats är desamma som för annan torghandel.

Blankett för ansökan om torgplats där F-skattsedel krävs eller tillfällig torgplats för hobbyverksamhet

Bord och tält

Kommunen har inte bord, tält eller annat som du behöver till din torghandel, men du får ta med ett eget bord till torget.

El

Om du behöver el till din torghandel betalar du en avgift. Aktuella avgifter hittar du här under rubriken “Elpriser”, tabell 14: Avgifter för torghandel

Toalett, vatten och sophantering

Tänk på att du kan behöva hantera exempelvis sopor vid din torghandel. För att få tillgång till toalett, vatten och sophantering köper du ett kort hos kommunen. Kortet beställer du genom att kontakta Maud Nilsson, stadsbyggnadskontoret, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. Kortet skickas till dig eller hämtas på kommunen. Avgiften för kortet är 150 kronor.

Marknader

I Sundsvall förekommer flera olika marknader till exempel Selånger marknad och marknader på Norra berget. Sundsvalls kommun hanterar inte frågor gällande marknadsplatser. Du får ta kontakt med respektive marknadsarrangör för mer information.

Kontakt

Maud Nilsson Teknisk assistent, administration torghandel

060-19 12 67

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.