Djurhållning och lantbruk

Här hittar du information om regler du måste förhålla dig till och vilka tillstånd du behöver för att bedriva verksamhet med djur.

Tillstånd för djur:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Tillstånd behövs dock inte för att hålla fyra höns eller färre. För tupp krävs tillstånd.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Ansökningsblanketten för tillstånd för djur hittar du längst ned på sidan, under “blanketter”.

Här hittar du mer information om hur du söker tillstånd för olika verksamheter:

Har du många djur?

Om du har många djur kan du även behöva anmäla din verksamhet till miljönämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Mer information finns på Jordbruksverkets hemsida:

Ta hand om djuren:

På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om hur du ska ta hand om dina djur för att de ska må bra och kunna bete sig så naturligt som möjligt. Där finns också information om sjukdomar, djurhälsopersonal, transporter och mycket annat:

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar och den EU-lagstiftning som gäller. Innan du gräver ner hästen bör du kontakta miljökontoret för att få anvisningar om hur och var djurkroppen ska grävas ner.

Miljöpåverkan

Bland annat växtskyddsmedel, konstgödsel, oljeprodukter och eventuellt gödsel från djur kan ge negativ miljöpåverkan. Miljökontoret utövar tillsynen och kan ge mer information.

Blanketter

Ansökan om tillstånd att hålla djur inom område med detaljplan

Anmälan för C-verksamhet med anvisningar

Vill du veta mer?

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.